Specijalna bolnica u Spužu do 2023.

Radio Titograd

02.09.2019, 00:00h

3 min

Javni konkurs za izradu glavnog projekta izgradnje Specijalne zdravstvene ustanove u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija je završen, a Uprava javnih radova trenutno vrednuje pristigle ponude, saopšteno je Dnevnim novinama iz Ministarstva pravde. 

Kada bude izrađen glavni projekat steći će se uslovi za zaključenje ugovora o gradnji, s obzirom da je finansiranje gradnje obezbijeđeno od Evropske unije iz IPA 2018. Podsjetimo, planirano je da se radovi završe najkasnije do 2023. 

“U skladu sa novim zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata na zahtjev Ministarstva pravde urađeno je idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za Specijalnu zdravstvenu ustanovu u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Na osnovu urađenog idejnog arhitektonskog rješenja za Specijalnu zdravstvenu ustanovu u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, a u skladu sa zakonskom procedurom, Uprava javnih radova je sprovela javni konkurs za izradu glavnog projekta i u toku je postupak vrednovanja pristiglih ponuda za izradu glavnog projekta”, precizirano je iz Ministarstva.

Kako su pojasnili, u ovoj zdravstvenoj ustanovi će se izvršavati mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, obaveznog liječenja narkomana i obaveznog liječenja alkoholičara, kao i određena akutna psihijatrijska stanja lica koja su na izvršenju kazne zatvora, a kojima nije izrečena mjera bezbjednosti.

Trenutno se zatvorenici kojima je naloženo obavezno psihijatrijsko liječenje nalaze u Psihijatrijskoj bolnici u Dobroti, pa će izgradnjom pomenute zdravstvene ustanove kotorska bolnica biti rasterećenija.

Prošle godine izabrano je idejno arhitektonsko rješenje za izgradnju tog objekta koji će se raditi pored spuškog zatvora, kada je na adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma pristiglo je devet radova, od kojih je žiri odabrao rad četvoročlanog tima koji čine Maja Dapčević, Jovana Duletić, Milena Jauković i Krsto Іetković. Rad ovog tima, pod šifrom HPN932, nagrađen je iznosom od 11.000 eura.

Planirano je da objekat specijalne zdravstvene ustanove u okviru UIKS-a bude izgrađen do 2023. godine, a uz njega đ bi bila izgrađena prijavnica, otvoreni zatvor i multifunkcionalni objekat, što je predviđeno i okončanim konkursom.

Osmočlani žiri je u zaključku naveo da je, u najvećoj mjeri, pobjednički rad ispunio zadatak, kako u postavci urbanističkog, tako i arhitektonskom konceptu, te se time, prema jednoglasnoj odluci žirija kvalifikovao za nagrađivanje.

Prema konkursnom zadatku za izradu idejnog rješenja, predviđeno je da Specijalna zdravstvena ustanova, u okviru kompleksa UIKS-a, bude objekat zatvorenog tipa u koji bi se upućivala lica prema kojima je nadležni sud izrekao mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, mjere bezbjednosti obaveznog liječenja narkomana i alkoholičara.

Takođe, objekat je predviđen i za smještaj lica koja se nalaze u UIKS-u, a koja imaju akutno psihičko oboljenje ili zdravstvene probleme koji iziskuju potrebu za stacionarnim bolničkim liječenjem, a koja prevazilazi mogućnost liječenja u ambulantama drugih organizacionih jedinica UIKS-a.

Ukupna površina objekta će biti 4.500 metara kvadratnih, a predviđen je i prostor za 10 parking mjesta i površinu za jedan manji sportski poligon za rekreaciju. Bolničke sobe za pacijente trebalo bi da budu dvokrevetne i opremljene zasebnim sanitarijama. U bolnici će raditi ukupno 47 radnika, od toga 36 medicinskog osoblja i 11 radnika obezbjeđenja. Predviđena je izgradnja posebnih prostorija za posjete, soba za pojačan nadzor, prostorija za posebne sadržaje.

Svako odjeljenje bi trebalo da ima svoj stacionar sa potrebnim brojem kreveta, ambulantama, prostorijama za grupnu i individualnu terapiju”, navodi se u konkursnom zadatku.

Pored zdravstvene ustanove planirana je izgradnja još tri objekta. Jedan od njih je prijavnica, koja će imati funkciju prve kontrolne jedinice ZIKS-a, kroz koju se vrši kontrola protoka lica, stvari i vozila.

Otvoreni zatvor je treći objekat, a služiće za smještaj i izdržavanje kazne zatvora zatvorenika koji, shodno zakonu, imaju propisane tretmanske uslove za boravak u prostorijama otvorenog tipa. Multifunkcionalni objekat će služiti za obuku službenika UIKS-a, obrazovanje i obuku zatvorenika, održavanje programa iz sfere kulture, održavanje vjerskih aktivnosti svih konfesija, ishranu službenika, a sadrži i kancelarije za zaposlene službenike.

Podsjetimo, kako je ranije najavljeno, za izradu glavnog projekta Specijalne zdravstvene ustanove u sklopu UIKS-u, iz kapitalnog budžeta ove godine je trebalo biti izdvojeno 60.000 eura, dok je za reviziju tog plana predviđen iznos od 15.000 eura. Procijenjena vrijednost za realizaciju pomenutog objekta je oko 3.000.000 eura.

 

 

 

 Izvor: Dnevne novine

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1,

15:15h

Skip to content