Impresum

Uređivačka politika Radio Titograda vodi se u skladu sa Kodeksom novinara i novinarki Crne Gore: Zalažemo se za objavu informacija od javnog interesa, promociju građanske i multietničke Crne Gore i evropskih demokratskih vrijednosti

TITOGRAD RADIO I PORTAL
Naziv pravnog lica: My name doo
Adresa: Ul. Lička 41, Podgorica, Crna Gora
PIB: 03076440

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Božo Bulatović
E-mail: bozobb36@gmail.com

UREĐUJE REDAKCIJSKI KOLEGIJUM
E-mail: radiotitograd@gmail.com
Telefon: 020/ 282090

MARKETING (online)
E-mail: radiotitograd@gmail.com
Telefon: 067470047
Viber i sms: 067311100
Uključenje: 020/282090

 


Ova platforma je kreirana i održava se kroz projekat Media for All, finansiran od Vlade UK. Sadržaj i mišljenja prikazani na ovoj platformi isključiva su odgovornost autora/ki.

Podijeli na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
  • NAJNOVIJE
  • NAJČITANIJE

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 23:11h

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 23:08h

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 23:03h

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 22:57h

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 21:04h

Skip to content