Impresum

Uređivačka politika Radio Titograda vodi se u skladu sa Kodeksom novinara i novinarki Crne Gore: Zalažemo se za objavu informacija od javnog interesa, promociju građanske i multietničke Crne Gore i evropskih demokratskih vrijednosti

TITOGRAD RADIO I PORTAL 
Naziv pravnog lica: My name doo
Adresa: Ul. Lička 41, Podgorica, Crna Gora
PIB: 03076440

Vlasnička struktura

Božo Bulatović 100%

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Božo Bulatović
E-mail: bozobb36@gmail.com

UREĐUJE REDAKCIJSKI KOLEGIJUM
E-mail: radiotitograd@gmail.com
Telefon: 020/ 282090

MARKETING (online)
E-mail: radiotitograd@gmail.com
Telefon: 067470047
Viber i sms: 067311100
Uključenje: 020/282090

Titogradske vijesti, top2

29.05.2023. u 14:49h

Titogradske vijesti, top2

29.05.2023. u 14:45h

Titogradske vijesti, top2

29.05.2023. u 12:38h

Titogradske vijesti, top2

29.05.2023. u 12:33h

Titogradske vijesti, top2

29.05.2023. u 12:29h

Sport, top2

29.05.2023. u 12:26h

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

29.05.2023. u 14:49h

Titogradske vijesti, top2

29.05.2023. u 14:45h

Titogradske vijesti, top2

29.05.2023. u 11:09h

Titogradske vijesti, top2

29.05.2023. u 11:04h

Titogradske vijesti, top2

29.05.2023. u 10:58h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

29.05.2023. u 10:42h

Skip to content