Impresum

Uređivačka politika Radio Titograda vodi se u skladu sa Kodeksom novinara i novinarki Crne Gore: Zalažemo se za objavu informacija od javnog interesa, promociju građanske i multietničke Crne Gore i evropskih demokratskih vrijednosti

TITOGRAD RADIO I PORTAL
Naziv pravnog lica: My name doo
Adresa: Ul. Lička 41, Podgorica, Crna Gora
PIB: 03076440

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Božo Bulatović
E-mail: bozobb36@gmail.com

UREĐUJE REDAKCIJSKI KOLEGIJUM
E-mail: redakcija@radiotitograd.me
Telefon: 020/ 282090

MARKETING (online)
E-mail: redakcija@radiotitograd.me
Telefon: 067470047
Viber i sms: 067311100
Uključenje: 020/282090

Vlasnička struktura
Vlasnik: Božo Bulatović, 100%

 


 

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1

07.12.2022. u 20:23h

Titogradske vijesti, top2

07.12.2022. u 18:10h

Titogradske vijesti, top2

07.12.2022. u 18:09h

Sport, top2

07.12.2022. u 17:55h

Titogradske vijesti, top2

07.12.2022. u 17:49h

Skip to content