Marković dostavio upustvo za postupanje u slučajevima napada na novinare

Radio Titograd

07.04.2024, 13:09h

< 1 min

Foto.Skupstina CG
Vrhovni državni tužilac (VDT) Milorad Marković dostavio je svim državnim tužilaštvima obavezujuće uputstvo za postupanje u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu medija.

– Uputstvom, koje je izrađeno nakon detaljne analize dosadašnje prakse, državna tužilaštva obavezuju se da hitno intenziviraju rad u predmetima formiranim povodom napada na novinare i imovinu medija, a rukovodioci državnih tužilaštava da, u predmetima u kojima izviđaji/istrage neopravdano dugo traju, daju pisana obavezujuća uputstva postupajućim državnim tužiocima- saopšteno je iz VDT-a.

Kako se navodi, rukovodioci su dužni da u predmetima u kojima je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja zatraže od postupajućih državnih tužilaca detaljno izjašnjenje o razlozima zbog kojih je nastupila zastarjelost i o tome obavijeste vrhovnog državnog tužioca.

– Istovremeno, uputstvom VDT-a, postupajući državni tužioci obavezuju se da neposredno rukovode uviđajem i da u toku trajanja postupka aktivno sarađuju sa oštećenima i ujedno ih obavještavaju o svim preduzetim radnjama. Na osnovu uputstva vrhovnog državnog tužioca, rukovodioci državnih tužilaštava dužni su da, nakon dostavljanja izvještaja o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija (Komisija), u roku od 7 dana, Vrhovnom državnom tužilaštvu dostave komentare na preporuke Komisije- navodi se u saopštenju.

Vrhovni državni tužilac je, zaključuju, odredio koordinatora za praćenje primjene Uputstva i saradnju sa Komisijom.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

17.05.2024. u 18:51h

Titogradske vijesti, top2

17.05.2024. u 15:27h

Skip to content