Policija čuva pet svjedoka u predmetima SDT-a

Radio Titograd

28.04.2024, 07:57h

3 min

Foto:RTCG

 

Crnogorska policija sprovodi mjere u pet programa zaštite svjedoka, prema pet osoba, u predmetima koji su u nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), navodi se u Vladinom prilogu za izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori.

Po podacima Uprave policije, a shodno nadležnostima koje su definisane Zakonom o zaštiti svjedoka, tokom 2023. godine sprovođene su mjere zaštite u pet programa zaštite svjedoka, prema pet osoba, u predmetima koji su u nadležnosti SDT, navodi se u vladinom prilogu za izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori, prenosi RTCG.

Od tih predmeta, dva programa zaštite sprovode se u saradnji sa partnerskim službama.

Kako se dodaje, prema podacima SDT-a, od januara do decembra prošle godine za krivična djela organizovanog kriminala podnijeto je 38 prijava protiv 221 poznatog punoljetnog učinioca, što je više od 14 odsto od ukupno 1.490 prijavljenih punoljetnika.

Prilog Vlade Crne Gore za izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori usvojen je na posljednjoj sjednici.

U poglavlju koje se odnosi na bilans ostvarenih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala, u poređenju sa 196 prijavljenih u 2022. godini konstatovano je povećanje od 12,75 odsto, a u poređenju sa 2021. (kada je bilo prijavljenih 127), pa je evidentno povećanje broja prijavljenih od 74,01 odsto.

U istom periodu, u 25 predmeta donijete su naredbe o sprovođenju istrage kao i 23 naredbe o proširenju istrage protiv 162 osobe. Kako podjsećaju, optužnice su podignute u 28 predmeta protiv 216 fizičkih i dva pravna lica.

U predmetima vezano za organizovani kriminal donijete su naredbe o sprovođenju istrage i optužnice protiv više politički eksponiranih, među kojima su vršilac dužnosti pomoćnika direktora Sektora za borbu protiv kriminala Uprave policije i predsjednika opštine Budva.

Navedena su i imena bivšeg direktora Uprave policije i savjetnika predsjednika Crne Gore za odbranu i bezbjednost, bivšeg direktora Uprave policije kao i nekoliko policijskih službenika.

Od januara do decembra 2023. godine pokrenute su i finansijske istrage u devet predmeta i donijete dvije naredbe o proširenju finansijske istrage koje su pokrenute u ranijem periodu, protiv 88 osoba.

“Shodno čl.30 Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu, formirano je ukupno devet Specijalnih istražnih timova u složenijim predmetima, a shodno čl.15 Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, u složenim predmetima u kojima se sprovodi finansijska istraga formirano je ukupno pet finansijskih istražnih timova”, navodi se u vladinom prilogu za izvještaj EK.

Od januara do aprila ove godine pokrenuto je pet finansijskih istraga protiv 29 osoba.

U 97 predmeta protiv kriminalnih grupa 775 okrivljenih

Prema podacima sudstva kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala, u izvještajnom periodu Viši sud u Podgorici je imao u radu 97 predmeta protiv 775 okrivljenih (695 fizičkih i 80 pravnih lica).

Ističe se da je od 15. juna 2023. do 1. aprila 2024. riješeno deset predmeta (37 osoba).

Prema podacima Uprave policije, tokom 2023. u Crnoj Gori nijesu registrovana krivična djela protiv života i tijela kao posljedica sukoba organizovanih kriminalnih grupa (OKG), što iz Vlade vide kao rezultat dobrog operativnog rada i intenziviranih policijskih aktivnosti. Specijalnom državnom tužilaštvu podnijeto je sedam krivičnih prijava i dopuna krivičnih prijava, zbog krivičnih djela iz ove oblasti.

Prijavljeno je i 39 osoba, od kojih su 22 označena kao članovi visokorizičnih OKG, a među prijavljenima su i dva policijska službenika.

Procesuirani su počinili 52 krivična djela od kojih se 13 odnose na krivična djela koja su usmjerena protiv života i tijela, a 39 na članstvo u kriminalnoj organizaciji.

Rade na rasvjetljavanju ubistava

Naglašavaju da je u vezi rata klanova uhapšeno 15 osoba, od kojih je jedna označena kao član OKG, dok se sedam procesuiranih već nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija zbog izvršenja drugih krivičnih djela.

“Podnijete krivične prijave i izvještaji kao dopune rezultat su nastavak aktivnosti u pet kriminalističkih istraživanja iz ranijeg perioda, s ciljem rasvijetljavanja svih činjenica i procesuiranja svih lica koja su u tim aktivnostima učestvovala. Lica procesuirana ovim krivičnim prijavama se terete da su kao saizvršioci, podstrekači ili pomagači učestvovali u ubistvima članova suprotstavljenih kriminalnih grupa tokom 2020. i 2021, kada je njihovim otkrivanjem procesuiran jedan broj pripadnika kriminalnih organizacija, koji su direktno ili indirektno bili uključeni u izvršenje ovih ubistava”, dodaju u vladinom prilogu za izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori.

U odnosu na djelovanje dvije organizovane kriminalne grupe „Kavači“ i „Škaljari“, tokom prethodne godie procesuirano je devet osoba označenih kao navodni pripadni “škaljarskog klana” i 18 kao pripadnici kriminalne grupe “Kavač”, od kojih je jedna osoba registrovana kao vođa ove kriminalne grupe.

Blokirana novčana sredstva i oduzeta imovinska korist

Podaci SDT-a pokazuju i da je u pet predmeta u Specijalnom državnom tužilaštvu blokirano ukupno 6.187.129,48 eura kod poslovnih banaka.

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine u SDT-u je formirano osam predmeta na osnovu obavještenja o sumnjivim transakcijama i na osnovu navedenih obavještenja blokirano je kod poslovnih banaka u Crnoj Gori, ukupno novčanih sredstava u iznosu od 7.774.405,27 eura.

Do aprila 2024. u tri predmeta u SDT-u blokirano je ukupno 1.394.000,00 eura kod poslovnih banaka.

U istom periodu, kako zaključuju, u SDT-u je formirano tri predmeta na osnovu obavještenja o sumnjivim transakcijama, i shodno članu 89 st.2 ZKP-a, na osnovu navedenih obavještenja blokirano je kod poslovnih banaka u Crnoj Gori ukupno 1.182.000,00 eura.

 

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

17.05.2024. u 18:51h

Titogradske vijesti, top2

17.05.2024. u 15:27h

Skip to content