Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati.

Radio Titograd

15.11.2022, 05:49h

5 min

Foto:Radiotitograd.me

Podgorica

– u terminu od 9 do 14 sati: područje Zabjela, dio Dahne, dio Cijevne, Ćemovsko Polje, Pobrežje, dio grada oko Gintaša, željeznička i autobuska stanica, Novi duvanski kombinat, Inpek pekara, Zelenika, Hemofarm, naselje iza Delte prema Cetinskom Putu i naselje oko Krivog mosta (naizmjenični prekidi u trajanju do 30 minuta);

– u terminu od 9 do 14 sati: dio Bokeške, Njegoševa i dio ulice Stanka Dragojevića;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Brskuta, dio Stare Zlatice i dio Donjih Kokota;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio ulice Generala Sava Orovića, Veljka Jankovića, Goranska i Savska ulica, dio zgrade KAT-a u ul. 27. marta.

 

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo, Studeno, Kokotovac, dio Poglavica, Maljat, Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat, Sušica i dio Lazina;

– u terminu od 8 do 16 sati: Donji Martinići – Kiro Radović i Prentina Glavica.

 

Tuzi

– u terminu od 8 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

 

Nikšić

– u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Vardarska, Hotel Onogošt, Dom zdravlja, Bolnica, Auto moto, Mlin, Gimnazija, Drvoimpex zgrada,Tehnopolis, ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, Staro pazarište, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski centar, naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, Neksan, Rudo Polje, Tempo, Ul. Narodne omladine, Zgrada Joković, zgrada Sindikata, Tempo, zgrada Neksan gvozdenice, dio Kličeva, Prijespa, PP Progres, Šljunkara, GP Gračanica, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko naselje), mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović (Janjušević), Metalik-Miljanić, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gvozd, Prekića Polje, Vučje, Ivanje, Bukovik, Seoca, Granice, Lukovo, Dragovoljići, Bunići, Risji Do, Laz, Gradnja inženjering, ICM i Župa;

– u terminu od 11 do 12 sati – Župa Nikšićka i Seoca Rudnici;

– u terminu od 8 do 15 sati:  Školska ul, Gračanička ul, Trgovačka ul, dio Kličeva, Bulevar 13. jula i Stubička ulica;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Bršna.

 

Plužine

– u terminu od 8 do 18 sati: Unač, repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora;

– u terminu od 8 do 15 sati: Carina (Šćepan polje), Šćepan polje, Brijeg, Paklice i Tara-Grab;

– u terminu od 8 do 16 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići i Ravno.

 

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 14 sati – Kumbor i Đenovići (područje oko “pršut krivine”);

– u terminu od 8 do 16 sati: Mojdež, Tijesni Klanac i Kulinovići;

– u terminu od 8 do 8:30 sati – Hotel Plaža i Bonturin (područje ispod Kanli Kule).

 

Kotor

– u terminu od 9 do 13 sati: Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Popova ulica, Šišići, Prijeradi, Bućini i Lukavci;

– u terminu od 9 do 12 sati: Škaljari (područje oko ELA marketa), Mečerov Brijeg i područje iza TC Kamelija;

– u terminu od 9 do 11 sati – Urc (područje oko ljetnjeg bazena) i Markov Rt.

 

Tivat

– u terminu od 8 do 11:30 sati – Seljanovo (dio korisnika).

 

Budva

– u terminu od 9 do 10:30 i od 15:30 do 17 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor i Bijele Poljane;

– u terminu od 8:30 do 13:30 sati: Mažići, Duletići, Lapčići, Stanišići, Gornji i Donji Pobori, Stanjevići i Brajići.

 

Bar

– u terminu od 9 do 17 sati – naselje Brčeli;

– u terminu od 9 do 14 sati – naselje Dubrava iznad magistrale od ulice 106 nadalje

– u terminu od 8 do 14 sati – naselje Marovići.

– u terminu od 7:30 do 18 sati – naselje Tomba.

 

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14:30 sati – Gornji Štoj i Ada Bojana.

 

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati: Odžak, Alići, Vilići (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče;

– u terminu od 9 do 18 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci i Vrba (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 18 sati: Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;

– u terminu od 9 do 16 sati: Katun, Boščinovići, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice,Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša i Đurđevića Tara.

 

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 15 sati – Nedakusi;

– u terminu od 9 do 11 sati – Babića Brijeg;

– u terminu od 11 do 14 sati – Boturići;

– u terminu od 8 do 10 sati – Ravna rijeka i Majstorovina;

– u terminu od 8 do 18 sati – Lješnica;

– u terminu od 10 do 13 sati – Kičava;

– u terminu od 8 do 12 sati – Ličine;

– u terminu od 7 do 17 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac i Dupljaci;

– u terminu od 9 do 16 sati: Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče, Cerovo 2, Šipovice, Ravna rijeka – Majstorovina, Ribarevine i Žurena.

 

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje;

– u terminu od 8 do 15 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica i Durutovac;

– u terminu od 8 do 18 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica.

 

Mojkovac

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 8 do 15 sati – Slatina;

– u terminu od 9 do 16 sati – Žari;

– u terminu od 9 do 15 sati – Brezovac.

 

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Kalače.

 

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela  Brezojevice.

 

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Vrševo, Azane, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Bare i dio sela  Vrbica;

 

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Martinoviće.

 

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zagrad, Babino, Drgosava, Zagrađe i dio sela Goražde.

 

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni. Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.       

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

05.12.2022. u 10:03h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

05.12.2022. u 09:28h

Titogradske vijesti, top2

05.12.2022. u 08:58h

Skip to content