Univerzitet se oglasio povodom slučaja Lakićević-Аuranović

Radio Titograd

17.07.2019, 00:00h

3 min

Foto: ucg.ac.me

Univerzitet Crne Gore oglasio se u vezi sa Prijedlogom za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta od strane vanredne profesorice Pravnog fakulteta UCG dr Bojane Lakićević-Аuranović. 

Saopštenje prenosimo u cjelosti.

“U vezi sa Prijedlogom za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta od strane vanredne profesorice Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore dr Bojane Lakićević Аuranović, koji je 08.07.2019. godine Univerzitetu podnijela NVO Centar za građansko obrazovanje, Univerzitet Crne Gore je odmah preuzeo nužne korake vodeći se isključivo Zakonom o akademskom integritetu, Statutom Univerziteta Crne Gore i utvrđenim procedurama. 

Senat Univerziteta Crne Gore je na današnjoj sjednici donio sljedeće zaključke:

  1. Shodno čl. 13, stav 2, čl. 14, stav 1, tačka 3 i čl. 26 Zakona o akademskom integritetu, za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta za građane Crne Gore čiji je rad objavljen, odnosno kvalifikacija stečena van Crne Gore nadležan je Etički komitet, kojeg imenuje Vlada Crne Gore na prijedlog organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rektor je zvanično uputio 12.7.2019. godine predmet Etičkom komitetu shodno članu 14 stav 1 tačka 3 Zakona o akademskom integritetu, budući da je rad dr Bojane Lakićević Аuranović  objavljen u stručnom časopisu iz druge države, odnosno Republike Srbije. Na zvaničan dopis Univerziteta CG od  Ministarstva prosvjete je dobijen odgovor putem mejla  da Ministarstvo nije u predviđenom roku ispunilo svoju zakonsku obavezu, te Etički komitet nije do danas imenovan. Kako Ministarstvo prosvjete nije pokrenulo proceduru imenovanja Etičkog komiteta, a u Zakonu nije predviđeno koji organ je nadležan za utvrđivanje plagijata za radove objavljene van Crne Gore do izbora Etičkog komiteta, to je Univerzitet inicirao da Ministarstvo prosvjete pokrene proceduru imenovanja ovog organa, imajući u vidu odredbu člana 26 Zakona na osnovu koje je Etički komitet, u skladu sa ovim zakonom, trebalo da se imenuje u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.  

Isto tako, nije moguća primjena člana 27 Zakona kojim je predviđeno da će se do donošenja akata Univerziteta primjenjivati postojeći opšti akti Ustanove, ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom. Kako je Zakonom Senat predviđen kao drugostepeni organ, a Statutom UCG kao prvostepeni organ, to su odredbe Statuta koje se odnose na nadležnost Senata u suprotnosti sa Zakonom. 

Pri tome treba imati u vidu i odredbu člana 30 Zakona, kojom je predviđeno da stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi član 78 Zakona o visokom obrazovanju, koji je bio pravni osnov da se postupak utvrđivanja plagijata uređuje Statutom UCG. 

Da je Ministarstvo prosvjete postupilo po Zakonu, ne bi ni došlo do nepotrebnih insinuacija i špekulacija koje mogu samo da nanesu štetu čitavoj akademskoj zajednici.

  1. Rektor se obratio Pravnom fakultetu 10.07.2019. godine dopisom, zahtijevajući da se Vijeće Pravnog fakulteta izjasni o Prijedlogu koji je podnijela NVO Centar za građansko obrazovanje. Vijeće Pravnog fakulteta je na elektronskoj sjednici, bez razmatranja i rasprave o ovako važnom pitanju, odlučilo da Prijedlog proslijedi Sudu časti Univerziteta, iako ovo tijelo nije nadležno za utvrđivanje plagijata, shodno važećim propisima. Pravni fakultet se nije obratio Ministarstvu kao nadležnom organu i dobio od njega zvaničan odgovor već je, skidajući odgovornost sa sebe, predmet samo proslijedio nenadležnom organu – Sudu časti.
  2. Nakon razmatranja zvaničnog odgovora od strane Vijeća Pravnog fakulteta i nezvaničnog od strane Ministarstva prosvjete, Senat je, radi odgovornosti prema akademskoj zajednici i društvu, odlučio da, kao što je to urađeno sa ranije procesuiranim slučajevima, imenuje Komisiju za sprovođenje postupka utvrđivanja plagijata za naučni članak prof. dr Bojane Lakićević Аuranović „Uloga i značaj Suda pravde Evropske unije u stvaranju i primjeni prava EU – primjeri iz prakse“, u časopisu 'Pravni život' Udruženja pravnika Srbije. Komisiju čine profesori Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prof. dr Aneta Spaić, dekanica Pravnog fakulteta, prof. dr Marko Dokić, metodolog i prodekan na Pravnom fakultetu i prof. dr Dražen Cerović, prethodni predsjednik Suda časti UCG. Komisija je dužna da sprovede postupak u roku od 30 radnih dana. Postupak je hitan i sprovodi se uz dužno poštovanje prava svih učesnika, a saznanja i informacije prikupljene u toku postupka smatraju se povjerljivim do njegovog okončanja. Na osnovu prikupljenih dokaza u prethodnom postupku, koji će ova komisija sprovesti, Senat će donijeti odluku.

 

Univerzitet Crne Gore nije reagovao po osnovu pritisaka „žute štampe“ već se, kao i do sada, u svim postupcima za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta isključivo rukovodio zakonskim i statutarnim aktima i procedurama. 

Medijske provokacije u smislu proizvoljnih interpretacija, selektivnih prozivki i  nekompetentnih instrukcija, ostaju u domenu malicioznih interesa i pokušaja samopromocije pojedinaca, koji na žalost, po ko zna koji put opravdavaju svoj kvalitet na nivou “žute štampe”,  a ne stručnog i objektivnog informisanja javnosti. Lične uvrede, neosnovane optužbe i prijetnje, u cilju manipulisanja javnosti i narušavanja profesionalnog integriteta, dobiće i sudski epilog.”  

 

 

 

 Izvor: ucg.ac.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

22.02.2024. u 09:07h

Titogradske vijesti, top2

22.02.2024. u 08:01h

Titogradske vijesti, top2

22.02.2024. u 07:49h

Titogradske vijesti, top2

22.02.2024. u 07:46h

Skip to content