Utvrđena nezakonitost granskog štrajka Sindikata prosvjete Crne Gore

Radio Titograd

19.04.2024, 16:10h

2 min

foto-pixabay

Prvostepenom presudom Osnovnog suda u Podgorici utvrđena je nezakonitost granskog štrajka Sindikata prosvjete Crne Gore, koji je organizovan na osnovu Odluke o stupanju u granski štrajk zbog isplate zarada za sve zaposlene u prosvjeti, počev od 01. januara ove godine, shodno koeficijenitima složenosti poslova propisanim Granskim kolektivnim ugovorom za oblast prosvjete i isplate punog iznosa zarada svim zaposlenima koji stupe u granski štrajk za period trajanja štrajka, piše u saopštenju Osnovnog suda.

Kako navode Osnovni sud u Podgorici je dana 17. aprila ove godine donio presudu kojom je utvrdio da prekid rada prosvjetnih radnika na nivou grane nije organizovan u skladu sa odredbama Zakona o štrajku, što ga čini nezakonitim.

“U obrazloženju presude se navodi da je tokom postupka utvđeno da Odluka o stupanju u granski štrajk sadrži odrednicu po pitanju vrste štrajka, zahtjeve učesnika u štrajku, datum početka štrajka, opis mjesta održavanja štrajka i sastav štrajkačkog odbora, s tim što je način na koji će se granski štrajk voditi određen Aktom o minumu procesa rada koji je sastavni dio ove Odluke”, navode iz Osnovnog suda.

Dalje se navodi da akt o utvrđivanju minimuma procesa rada u pravno-tehničkom smislu predstavlja zaseban akt, koji se donosi apriori, kako bi preventivno egzistirao u pravnom životu u slučaju nastanka okolnosti koje bi za posledicu imale organizovanje štrajka u sektoru javnog obrazovanja i u materijalno-pravnom smislu predstavlja temelj za donošenje zakonite odluke o stupanju u granski štrajk, pri čemu ovlašćenje da u tom pravcu pregovaraju i postignu sporazum imaju nadležni organ državne uprave, reprezentativno udruženje poslodavaca i reprezentativnog sindikata, odnosno Arbitražno vijeće Agencije za mirno rješevanje radnih sporova.

“Kada se navedeno dovede u vezu sa činjenicom da je Akt o minimum procesa rada donijet jednostrano od strane tuženog, dolazi se do zaključka da je isti  donijet na način koji nije u skladu sa odredjenjem iz čl.23 Zakona o štrajku, a što ga čini nezakonitim”, saopšteno je.

Ističu da po ocjeni suda Štrajkački odbor Sindikata prosvjete Crne Gore donoseći Akt o minimumu procesa rada za vrijeme granskog štrajka u oblasti obrazovanja nije ispoštovao odredbe Uredbe o minimumu procesa rada i načinu njegovog obezbjeđivanja u ustanovama javnog obrazovanja, koja je bila na snazi u vrijeme donošenja Odluke od 22.01.2024.godine i Akta o minimumu procesa rada od 07.02.2024.godine, kao sastavnog dijela navedene Odluke.

Zaključuju da protiv navedene presude stranke imaju pravo na žalbu Višem sudu u Podgorici u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

17.05.2024. u 18:51h

Titogradske vijesti, top2

17.05.2024. u 15:27h

Skip to content