Ženski klub na seminaru „Demokratiji su potrebne žene IV”

Radio Titograd

27.02.2023, 11:21h

4 min

Foto:Skupstina CG

Kopredsjednice dr Branka Bošnjak i Vesna Pavićević, kao i članice Ženskog
kluba Skupštine Crne Gore učestvovale su na seminaru Međunarodnog
republikanskog instituta (International Republican Institute – IRI).
Seminar pod nazivom „Demokratiji su potrebne žene IV", koji je organizovao
Međunarodni republikanski institut, predstavlja nastavak dobre saradnje sa Ženskim
klubom Skupštine Crne Gore.
Članice Ženskog kluba su, tokom dvodnevnog seminara, imale priliku da obrađuju
teme o oblicima nasilja nad ženama i nasilja u porodici kao i o uvođenju femicida
kao posebno krivično djelo.
Prvog dana seminara, članicama Ženskog kluba obratio se Borislav Spasojević,
regionalni direktor programa IRI BIH izražavajući zadovoljstvo zbog nastavka
saradnje.
Kopredsjednica Ženskog kluba dr Branka Bošnjak zahvalila se na dosadašnjoj
podršci IRI-ja. Seminar je ocijenila veoma značajnim i kazala da će Ženski klub
predložiti izmjene zakona koje predviđaju da se femicid proglasi krivičnim djelom.
Kopredsjednica Bošnjak je istakla da je ponosna na Klub i njegov dosadašnji rad.
Kopredsjednica Ženskog kluba Vesna Pavićević se zahvalila na uspješno
organizovanim seminarima u prethodnom periodu. Istakla je da je zajednički
zadatak članica Kluba upoznavanje sa izmjenama krivičnog zakonodavstva kako bi
Klub mogao amandmanski da djeluje na isti. Kopredsjednica Pavićević predložila je
vraćanje projekta „Policajac u zajednici”.
Članice Kluba su, tokom dvodnevnog seminara, imale priliku da sarađuju sa
državnim sekretarom u Ministarstvu pravde Bojanom Božovićem, sudijom
Osnovnog suda u Podgorici Radem Ćetkovićem i državnom tužiteljkom Osnovnog
tužilaštva u Podgorici Majom Janković.
Takođe, članice Kluba su sarađivale sa trenericom iz Republike Bosne i
Hercegovine Eminom Pašić kao i direktoricom Centra za ljudska prava Majom
Raičević.
Učesnici seminara su se upoznali sa istraživanjem, koje je pripremio Istraživački
centar Skupštine Crne Gore, na temu: „Femicid u krivičnom zakonodavstvu država
EU i Latinske Amerike”.

Tokom prvog dana, trenerica, direktorica Centra za ljudska prava Maja Raičević je
govorila o oblicima nasilja nad ženama i nasilju u porodici prema Istanbulskoj
konvenciji i naglasila da se osjećaju ojačanim podrškom Ženskog kluba. Između
ostalog, govorila je o: definisanju nasilja u porodici i zabludama same definicije,
destruktivnoj prirodi nasilja, partnerskom nasilju, posljedicama nasilja nad ženama
koje su mnogo veće od posljedica nasilja nad muškarcima, prevenciji, policiji u
zajednici, obuci, podizanju svijesti, intimnom-partnerskom nasilju, nejednakom
odnosu moći između muškarca i žene, psihičkom, fizičkom i seksualnom nasilju,
prinudnim brakovima, seksualnom nasilju i silovanju.
Bojan Božović, državni sekretar u Ministarstvu pravde predstavio je izmjene i
dopune krivičnog zakonodavstva i predlog uvođenja femicida u krivično
zakonodavstvo Crne Gore. Kazao je da dopune krivičnog zakonodavstva ne
predviđaju uvođenje femicida kao posebnog krivičnog djela.
Rade Ćetković, sudija Osnovnog suda u Podgorici i Maja Janković, državna
tužiteljka Osnovnog tužilaštva u Podgorici, govorili su o femicidu kao posebnom
krivičnom djelu i predstavili uporednu praksu.
Sudija Osnovnog suda u Podgorici Rade Ćetković upoznao je prisutne o: formi
femicida (politički, kulturni – u kontekstu društvenih i kulturnih normi, kriminalni,
seksualni i interpersonalni), praksi u Južnoj Americi i zemljama EU sa posebnim
osvrtom na Maltu i Kipar. Upoznao ih je sa i sljedećim preporukama: osigurati
koordinirane aktivnosti protiv femicida; postupati po standardima „dužne pažnje”;
ojačati zakonski odgovor na femicid; oformiti nadzorno tijelo za femicid na
državnom nivou; osigurati pristup pravdi i poboljšati dostupnost naknade štete.
Maja Janković, državna tužiteljka Osnovnog tužilaštva u Podgorici, naglasila je da
je problem nasilja u porodici jedan od kompleksnijih problema sa kojim cijelo
društvo treba da se bavi. Govorila je o kontinuiranom nasilju u porodici,
slučajevima rodno zasnovanog nasilja, diskriminatornom rodnom stereotipu ali i da
žrtve nasilja treba ,,osvijestiti”.

Drugog radnog dana seminara, članice Ženskog kluba su jednoglasno usvojile
sljedeće zaključke:
– Predložiti Ministarstvu unutrašnjih poslova, da se, radi preventivnog
djelovanja, što prije, u svakom gradu, pokrene vraćanje projekta „Policajac
u zajednici”;
– Zatražiti od Ministarstva pravde dostavljanje nacrta izmjena i dopuna
krivičnog zakonodavstva, kako bi Ženski klub oformio radnu grupu koja bi
radila na izmjenama i dopunama istog;
– Preporučiti Vladi Crne Gore da inicira implementaciju Protokola o
postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici u punom smislu;
– Ženski klub Skupštine Crne Gore će organizovati tematske sjednice, jednu u
toku jesenjeg i drugu u toku proljećnjeg zasijedanja sa temom nasilje u
porodici.

Dogovoreno je da se, kao i do sada, nastavi saradnja sa Međunarodnim
republikanskim institutom.
Seminaru su prisustvovale kopredsjednice Ženskog kluba dr Branka Bošnjak i
Vesna Pavićević, kao i članice Ženskog kluba – Jelena Božović, Zdenka Popović,
Dragica Sekulić, Nela Savković Vukčević, Tamara Vujović, Daliborka Pejović,
Maja Vukićević, Suada Zoronjić i Suzana Pribilović.
Ispred Međunarodnog republikanskog instituta seminaru su prisustvovali Borislav
Spasojević, regionalni direktor programa, Nenad Koprivica, programski menadžer i
Jovana Duković-Milović, programska saradnica.
Takođe, seminaru su prisustvovale predstavnice političkih klubova Lidija
Moračanin (DPS), Milica Dedić (DF), Milena Vuković-Sekulić (Crno na bijelo) i
Sara Ivanović (DF-PZP).
Seminar je održan u Donjem Stolivu od 24. do 26. februara 2023. godine.

Autor:Eadiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 12:04h

Titogradske vijesti, top1

23.03.2023. u 11:38h

Titogradske vijesti, top1

23.03.2023. u 10:43h

Skip to content