Zemlje članice podržale održavanje Međuvladine konferencije sa Crnom Gorom, o IBAR-u iduće sedmice

Radio Titograd

08.06.2024, 10:52h

4 min

Foto-Vlada

Crna Gora, sveukupno, ispunila je privremene standarde u poglavljima 23 i 24, dostigla dobar rezultat na nivou usklađenosti i napreduje u primjeni pravnih tekovina EU. To je navedeno u dokumentu Evropske komisije o Ispunjenosti privremenih mjerila u poglavlju 23 i 24 (IBAR) koji je uputila Savjetu Evropske unije.

Ovaj dokument, juče je proslijeđen Savjetu EU, tačnije Radnoj grupi za proširenje (COELA) koja je na zatvorenom sastanku kojem su prisustvovali predstavnici zemalja članica EU, raspravljala o Crnoj Gori.

Evropska komisija je, u skladu sa pozitivnim ocjenama iz IBARA, predložila i održavanje Međuvladine konferencije sa Crnom Gorom (MVK) krajem juna.

Prema saznanjima Pobjede, od izvora sa sastanka, države članice podržale su održavanje Međuvladine konferencije u junu.

– Države članice su podržale održavanje MVK u junu. Nastaviće se rad na zajedničkim stavovima EU za poglavlja 23 i 24, koji će postaviti zaključna mjerila za oba poglavlja, pružajući smjernice za budući rad. O detaljima zajedničkog stava EU razgovaraće se sledeće nedjelje, kada će razgovori postati i detaljniji – rekao je izvor Pobjede sa sastanka.

Da li će se pozitivan IBAR usvojtii i da li će biti održana Međuvladina konferencija sa Crnom Gorom, odlučiće zemlje članice na narednim sastancima COELA, najvjerovatnije iduće nedjelje. Kada odluka bude usvojena, ona će biti proslijeđena Odboru stalnih predstavnika vlada država članica pri Evropskoj uniji (COELA) gdje će odluku potvrditi ambasadori.

Poglavlje 23

U nacrtu zajedničke pozicije za poglavlje 23, u koji je dopisnik RTCG iz Brisela imao uvid, Komisija konstatuje da su napori i dalje potrebni na svim nivoima, uključujući obezbjeđivanje da će neophodni administrativni i izvršni kapaciteti biti uspostavljeni prije pristupanja, i da će se uspostaviti solidna evidencija sprovođenja reformi sa dosljednim, konkretnim i ireverzbilnim rezultatima.

– Pitanja od posebnog značaja ostaju nezavisnost, odgovornost i djelotvornost pravosuđa, dalji konkretni rezultati u efikasnom sprečavanju i borbi protiv korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou, i potpuno poštovanje i sprovođenje osnovnih prava i sloboda – navodi se u dokumentu.

U dokumentu se navodi da će Crna Gora privremeno zatvoriti ovo poglavlje kada ispuni mjerila koja se između ostalog, odnose na sprovođenje sveobuhvatne reforme pravosuđa u skladu sa pravnim tekovinama EU i evropskim standardima o nepristrasnosti, nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti, profesionalizmu i kvalitetu.

Konkretno, Crna Gora treba da osigura u zakonu i praksi održivu nezavisnost, odgovornost, profesionalizam, i integritet pravosudnog sistema na svim nivoima, uključujući slobodu i otpornost pravosudnog sistema na pokušaje neprimjerenog unutrašnjeg i vanjskog uticaja, u skladu sa evropskim standardima i preporukama Venecijanske komisije.

Očekuje se i da Crna Gora osigura kapacitet, nezavisnost, odgovornost i efektivnost samouprave organa pravosuđa, uključujući u pogledu sastava i procesa odlučivanja o Sudskom savjetu, u skladu sa evropskim standardima, kao i efikasan pravosudni sistem, “sa sudijama i tužiocima koji donose kvalitetne odluke i optužnice u razumnom vremenskom periodu“.

Crna Gora, takođe, treba da uspostavi snažne i efikasne sisteme za sprečavanje i suzbijanje korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou. A to mjreilo će biti ispunjeno kada, između ostalog, uspostavi adekvatne operativne kapacitete specijalizovanih organa za borbu protiv korupcije i redovnih pravosudnih institucija za borbu protiv korupcije, uključujući i korupciju na visokom nivou.

– Pitanja obuhvaćena poglavljem 23 su među fundamentalnim reformama od suštinskog značaja za uspjeh na putu ka EU. Konsolidacija napora u vezi sa privremenim mjerilima mora se nastaviti kako bi se osiguralo da reforme postanu ukorijenjene – navodi se u dokumentu.

EU napominje da će biti od suštinske važnosti da Crna Gora uspostavi solidne i uvjerljive rezultate primjene u cjelosti, pokazujući da reforme daju konkretne rezultate, sa opipljivim i nepovratnim uticajima na ove sektore.

Usvojiti zakon o finansiranju političkih partija

EU u nacrtu Zajedničke pozicije, između ostalog, apeluje na Crnu Goru da hitno otkloni nedostatke u pravnom okviru koji reguliše finansiranje političkih kampanja i političkih partija i subjekata, na osnovu posvećenosti koju je izrazila Vlada uz međustranačku podršku u Parlamentu, posebno kroz poštovanje preporuka GRECO-a i ODIHR-a da se značajno poveća transparentnost, kontrola potrošnje političkih partija i spriječi zloupotreba državnih resursa.

Ažurirati birački spisak

EU poziva Crnu Goru da pojača napore na efikasnom podizanju svijesti o korupciji u javnom sektoru, sprečavanju i rješavanju problema korupcije.

U dokumentu se podsjeća na važnost poštovanja profesionalne i odgovorne javne uprave i promovisanje principa transparentnosti i integriteta uz obezbjeđivanje kvaliteta i principa zasluga, depolitizacije i transparentnosti u zapošljavanju, ocjenjivanju i otpuštanju.

U potpunosti implementirati novo zakonodavstvo u oblasti medija

EU poziva Crnu Goru da u potpunosti implementira novo zakonodavstvo o slobodi izražavanja i medija, da pravilno sprovodi svoj pravni okvir i promoviše prakse koje štite slobodu mišljenja i izražavanja i okruženje koje omogućava slobodu medija.

– Unija poziva Crnu Goru da adresiraja i osudi svako nasilje, progon, uznemiravanje i zastrašivanje pojedinaca, uključujući novinare i druge medijske aktere i na uspostavljanje evidencije o istraživanju i krivičnm gonjenju slučajeva uključujući primjenu sankcija odvraćanja – ističe se u dokumentu.

EU naglašava važnost garantovanja nezavisnosti nacionalnog emitera i regulatornog organa za medije, i poziva na dosljednu i efektivnu primjenu pravnog okvira. Crna Gora se poziva da obezbijedi usklađenost sa obavezama iz Evropskog zakona o slobodi medija.

Poglavlje 24

U dijelu koji se odnosi na poglavlje 24 pitanja od posebnog značaja uključuju postizanje daljih konkretnih rezultata u efikasnoj borbi protiv organizovanog kriminala, uključujući zapljenu i konačnu konfiskaciju imovine, pranje novca, istrage, saradnju u oblasti zapljene narkotika, usklađivanje vizne politike, kontrola spoljnih granica i efikasno upravljanje migracionim tokovima, uključujući sistem azila koji dobro funkcioniše i borbu protiv neregularnih migracija i krivično gonjenje i razbijanje mreža krijumčarenja migranata.

Navodi se da se ovo poglavlje može privremeno zatvoriti kada se EU saglasi da je ispunjeno više mjerila, među kojima se navodi i uvjeravanje da Crna Gora ostvaruje održive, značajne rezultate u oblasti legalnih i iregularnih migracija, azila i pitanja u vezi sa šengenskom pravnom tekovinom, viznom politikom i kontrolom njene spoljne granice.

Takođe, za zatvaranje poglavlja potrebno je da Crna Gora ima snažne i efikasne sisteme za suzbijanje i prevenciju organizovanog kriminala, vođene principima prevencije, zaštite i reagovanja, kao i da obezbijedi da antiteroristička politika bude u skladu sa pravnom tekovinom EU, vodeći se principima prevencije, zaštite i reagovanja, i njenom efikasnošću u praksi.

Izvor: Pobjeda

Podijeli na:

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.06.2024. u 07:10h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.06.2024. u 06:53h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.06.2024. u 06:50h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.06.2024. u 06:47h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.06.2024. u 06:37h

Titogradske vijesti, top2

23.06.2024. u 06:32h

Titogradske vijesti, top1

23.06.2024. u 06:16h

Skip to content