Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 22. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Radio Titograd

22.02.2024, 05:55h

3 min

Foto:Radiotitograd.me

 

Podgorica          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mosor, dio Zlatice, dio Rogama, Smokovac, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica, dio Meduna, dio Kakaricke Gore, ulica Lješkopoljska,  Dr.Anta Gvozdenovića, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina, 18. Februara, Draževina, ulica Mašana Božovića, Luke Gojnića, Kraljice Jakvinte, zgrada Cijevne komerc kod Vile Ljubović, Ul Plitvička, Bore Stankovića, Aerodromska i Bohiljska

 

Podgorica/Zeta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio Dahne, Dajbabe i Botun

 

Tuzi       

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Ramza Ćafs, Drume, Vitoja, Božaj, granični prelaz i carina Božaj, Kremza, Spinja, Skorać, Barlaj, Helnica, Nabom i Traboin

 

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine, dio Begovina, Plana, firma Kovinić i Strahinjići

-u termiu od 8:00 do 14:00 sati: Baloči, dio Novog Sela

 

Cetinje 

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar – nekadašnja fabrika Obod, dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru, dio grada od Opštine prema manastiru, dio grada od stadiona prema Opštini i bolnici, Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe

-u terminu od 12:30 do 13:30 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

 

Plužine 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bajovo Polje

 

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča,  Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do, Stari Dvori, dio Miločana

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Kunak, Stubički kraj, Jovan Do

 

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: naselje Đerane uz bulevar Teuta kod tehničkog pregleda Klokos

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, dio naselja Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel

 

Bar        

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha), na području Mikovića, Orahova, Dupila, Popratnica, Braćena, Dabovića, Komarna, Trnova, Gađi, Šiševića kao i vodovodan postrojenja u Orahovu (Bunari 4,5,6 i Bunari 7,8,9), na području Virpazara (grad), Zabesa i Boljevića., na području Velikog Ostrosa, Arbneša, Kovačevića i Ckla.

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Kriva uliva –Zrenjaninsko, Radanovići

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Njegoševa ulica, područje oko stare Livnice

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Risan -Stara Slanica

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: kompletno područje Dobrote na potezu od crkve Sveti Matija do Krive ulice, Sveta Vrača, Sveti Stasije, Ljuta , Orahovac

-u terminu od 10:15 do 11:15 sati: Grbalj- Radanovići, Popova ulica, Šišići, Prijeradi, Pobrđe, Ukropci, Lukavci, Pelinovo,  Dub, Jugodrvo, Lješevići, Vranovići, Bigova, Industrijska Zona -Grbalj, Trojica, Kavač, Lovanja, područje oko tunela Vrmac, Dub, Mirac, Koložun, Čavori

Herceg Novi
-u terminu od 12:30 do 15:00 sati: Igalo, kompletno područje od Graničnih prelaza Debeli Brijeg i Kobila do Tople

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Sela:Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, dio sela  Radmanci

 

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe, selo Mrtinoviće

 

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 ,dio naseljaTaluma

 

Andrijevica        

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo, selo Kralje

 

Mojkovac          

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Donja Štitarica, Krstac, Gornji Lepenac

 

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Vrujca, Ravni, Smira

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bare, Mateševo

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Čampari, Lazovići, Moravac, Dupljaci, Čokrlije, Ostrelj, Banje selo

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Jagoče, Bioča, Femića krš

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

16.04.2024. u 14:44h

Titogradske vijesti, top2

16.04.2024. u 13:55h

Titogradske vijesti, top2

16.04.2024. u 12:49h

Titogradske vijesti, top2

16.04.2024. u 12:41h

05.04.2024. u 11:45h

05.04.2024. u 11:45h

Skip to content