Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati.

Radio Titograd

22.03.2024, 05:41h

3 min

Foto>Radiotitograd.me

 

Podgorica          

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: dio Konika – naselje oko dječijeg vrtića, dio ulica: Mojkovačke, Franca Prešerna, Prištinske, Zagrebačke, Matije Gupca, Aleksandra Puškina, Žrtava fašizma i Spasoja Raspopovića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Stare Zlatice, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, naselje oko Kolektora, dio Bera, Ljevorečke Tuzi

 

Zeta      

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Beglaka i Šušunja

 

Podgorica / Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benzinska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

 

Danilovgrad      

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Lije, dio Stanjevića Rupe, Ciglana, Fabrika Stanova, Burum, Fabrika sira, Stologlav,  Eko selo, Iverak, Lakat, Osredina, Bregovi Mijovića, Ćelija Piperska, Gornji i Donji Crnci, Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta i Vukotica, dio Stanjevića Rupe

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Brijestovo, Sretnja, Rova, Frutak, bazna stanica Kurilo i Orja Luka, Ržišta i Do Pješivački, dio Komunice, dio Novog Sela

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Istražni Zatvor

 

Bar        

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: potrošači u ulici Crnogorskih Serdara 1 i ulica Medovskih Rodoljuba, nova stambena zgrada kod kružnog toka Castello

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: dio podrošača na području Marin Ploče

 

Ulcinj   

-u terminu od 12:00 do 12:30 sati: potrošači na području Ostrosa, Vladimir, Krute. Šas, Brajše, Klezna, Zenelovići, Rastiš, Međureč, Pumpe Bojana, Dabezići, Mrkovsko polje, Kaliman, Kamenički most, Kosići, Bojke, Fraskanjel, Ambula, Štodra, Đonza, Draginje, Sukobin, Kravari, Postegvaš

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pinješ, trafo reon Subašić, dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Briska Gora, Draginje, zgrade Solidarnosti, zgrada Opštine, zgrade Solidarnosti, naselje iza zgrade Opštine

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Morinj-Kobila

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: Kovači- Višnjeva

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Škaljari- potrošači u blizini tunela “Vrmac”

 

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Zbljevo

 

Plužine 

-u terminu od 8:30 do 17:30 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno,  Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Seoca

 

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bukovik, Višnjića Do, Kuside

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ul. Baja Pivljanina, Ul. Nika Miljanića, Ul. Dragice Pravice

 

Mojkovac          

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Crvena lokva – Stup

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Krstac-Šundek

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dobrilovina

 

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Bare Kraljske

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Drndari, Durutovac-Lokve

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velje Duboko

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Lozna, Godijevo – škola

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rakonje, Kruševo, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Crniš, Trubina, Jagoče, Čokrlije, Rasovo – Rastoka

 

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela  Radmanci

 

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela  Goražde

 

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići, dio sela Seoce, dio sela Tršnjevo

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika, Đurička Rijeka i Bogaića

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

 

Autor>Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2,

21:35h

Titogradske vijesti, top1

23.04.2024. u 17:21h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.04.2024. u 17:17h

Titogradske vijesti, top2

23.04.2024. u 15:45h

Titogradske vijesti, top1, Uncategorized

23.04.2024. u 15:39h

Skip to content