Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati.

Radio Titograd

19.02.2024, 06:00h

3 min

Foto:Radiotitograd.me

 

Podgorica          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Mosor, dio Zlatice, dio Rogama, Smokovac, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: ulica Emila Zole, Casno-a, Viktora Igoa, Vuka Manđušića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića, zgrade u Ulica Pera Ćetkovića i Avda Međedovića, Kupusci

 

Podgorica/Zeta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Kokoti, farma Radinović, Montkarton, Lekići i Grbavci

 

Zeta      

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac

 

Podgorica/Tuzi 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

 

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine, dio Begovina, Plana, firma Kovinić i Strahinjići, Baloči

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Slap Zete

 

Plužine 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvičko Polje

 

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Goslić, Vitalac

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dio Vilusa

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Muo-centar- dio potrošača, Morinj- centar -dio potrošača

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Njigoševa ulica, područje stare Livnice

 

Bar        

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: korisnici na području Bijelog Brda (Utjeha), na području Mikovića, Orahova, Dupila, Popratnica, Braćena, Dabovića, Komarna, Trnova, Gađi, Šiševića kao i vodovodan postrojenja u Orahovu (Bunari 4,5,6 i Bunari 7,8,9)

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Virpazar

 

Budva

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: djelovi gradskog jezgra Budve   (naizmjenična isključenja u trajanju do 40 minuta po izvodu)

 

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, dio naselja Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: dio naselja Kodre kod tehničkog pregleda “Ševron”, objekat kod marketa Solaris na bulevaru Teuta

 

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: sela: Kačapore, Besnik,  Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići,Kajevići, Džudževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont i TV Repetitor- Kratkotrajna Isključenja

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela  Meteh

 

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trpezi

 

Berane 

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio sela Buče, dio sela Beranselo

 

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela  Trešnjevo , dio sela Gračanica

 

Mojkovac          

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Podbišće

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Donja Štitarica

 

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vrujca, Ravni

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jabuka, Mateševo, Dragovića polje

-u terminu od 14:00 do 20:00 sati: Pčinja

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Žurena, Brestovik, Mahala

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Crniš, Trubina, Jagoče, Bioča, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Vrh, Čokrlije, Žurena, Brestovik, Kostići, Kaševari, Laholo, Pašića polje, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad

 

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Zenica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

20.04.2024. u 19:42h

Titogradske vijesti, top1

20.04.2024. u 15:19h

Skip to content