Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati.

Radio Titograd

30.01.2024, 06:04h

2 min

Foto:Radiotitograd.me

Podgorica

– u terminu od 07:45 do 09 sati: Radevići, dio Rogama, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Bioča uz obalu Male rijeke, Kupusci.

 

Podgorica / Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog Sela, Baloče i Pržine.

 

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Krševo, Gureč.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Svi potrošači sa područja Golije, dio Vilusa.

 

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Gluhog dola, Bujući, Litina, Limljanja, Karuča i Pozanja kao i Vodovodna postrojenja Veliko i Malo oko, potrošači na području Đuravca.

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači na području Bijelog Brda.

 

Budva

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Stanišići, Lapčići, Di Bar.Brajići, Duletići, Jelen Do, Gornji Pobori, Pobori, Stanjevići.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Prčanj -područje u blizini Vile Karmen, Benovo, Krimovice, Orahovac -dio potrošača.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 08:30 sati: Igalo – područje oko vrtića.

– u terminu od 08 do 09:30 sati: Podi.

– u terminu od 08 do 13:30 sati: Baošići- Norveško Naselje-LUG.

– u terminu od 08:30 do 09 sati: Igalo – područje oko MZ Igalo.

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Igalo – Gomila -područje prema Sušćepanu.

– u terminu od 10 do 11 sati: Igalo- centar.

– u terminu od 10 do 11:30 sati: Ubli- DugUnja.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Božića.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Crni Vrh.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Nikoljac – Kotlara.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Čokrlije, Pavino polje, Nikoljac, Rogojevići, Obrov.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Padež, Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vrujca, Ravni.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Dobrilovina, Donja Štitarica, Podbišće.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Murovac i Javorova.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Gornje Rženice.

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

 

Žabljak

– u terminu od 10 do 14 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

21.02.2024. u 12:13h

Titogradske vijesti, top2

21.02.2024. u 11:54h

Titogradske vijesti, top2,

11:50h

Titogradske vijesti, top2

21.02.2024. u 10:40h

05.02.2024. u 10:37h

05.02.2024. u 10:37h

Skip to content