Podgorica

– u terminu od 08 do 11 sati: Ulica Vinogradska, Kosmajska, dio ul. Rusa Radulovića, Kragujevačke i Ličke, i dio Nikšićkog puta.

– u terminu od 08 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, dio Peute, Drezga, dio Stare Zlatice, Zgrade u ul Bratstva i Jedinstva preko puta Vojne Zgrade, Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Pištet.

– u terminu od 09 do 10 sati: Sekulići, Pažići, Lalevići, Preduzeća u Pažićima: Šišković, Sloles, Oromet, Pilana, Mermer i željeznička stanica.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Rubeža, dio Oštrovca.

– u terminu od 08 do 16 sati: Svi potrošači sa područja Golije.

– u terminu od 08 do 17 sati: Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Boričje.

 

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: dio potrošača na području Gorane, potrošači na području Dupila i Popratnica, potrošači u Ul. Vuka Karadžića, Ul. Save Kovačevića i OŠ Kekec, potrošači na području Runja (Ostros).

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: Kruče uvala prema Barakudi.

 

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati: Sveta Vrača-dio potrošača.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo.

– u terminu od 08 do 16 sati: Gornje Luge.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma.

– u terminu od 09 do 13 sati: uže gradsko jezgro i prigradsko naselje Pešca.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Ostrelj, Ravna rijeka-Majstorovina, Podbrežje, Bijedići, Voljavac.

– u terminu od 09 do 16 sati: Rakonje, Žurena, Tomaševo, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Čeoče, Čokrlije – Rajkovići, Ćukovac, Babića brijeg, dio Rasadnika.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Rečine.

– u terminu od 08 do 16 sati: Ćukovac, Radigojno, Bakovići, Ilinčić, Trebaljevo, Fabrika vode Suza, mHE, Sejrogošte, Selišta, Drpe, Biočinovići, Paljevine, Ski centar 1450, Rijeka Mušovića, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Međuriječje i Velje Duboko.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Osredine, Krasića strana, Gornje polje- Podbišće i Uloševina.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Tucanja, Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Velika, Granična policija, djelovi Meteha i Brezojevice.

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Kalača.

 

Žabljak

– u terminu od 09 do 16 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Smrčevo Brdo.

 

Šavnik

– u terminu od 09 do 16 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica.

– u terminu od 10:30 do 11:45 sati: Savin Kuk, stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada, staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša, Sportski Centar, Pejov Do, Bolnica, Hotel Planinka, Hotel Žabljak, ul. Narodnih heroja, Jakova Ostojića, Vojvode Mišića, trg Durmitorskih ratnika, Junča Do, restoran Javorovača, zgrada Sindikata, Policije, naselje Klaonica, dio Mojkovačke ul., Arsenija Gagovića, Novice Cerovića, Ekonomija, Buljov Pod, pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog Parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, ul. Vuka Karadžića, Tržni centar, Upravna zgrada Šik, Vatrogasna jedinica, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka, Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Šavnik, zgrada Policije, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac, zgrada Opštine Šavnik, vatrogasna jedinica, Gornja Bukovica, fabrika vode u Gusarevima, Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Bukovica, Vrtoč Polje, Borovac, Fabrika vode Diva, Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar, Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

– u terminu od 11:45 do 12:30 sati: Šavnik, zgrada Policije, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac, zgrada Opštine Šavnik, vatrogasna jedinica, Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Mljetičak, Slatina, Timar, Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac.

– u terminu od 12:30 do 16:30 sati: Šavnik, zgrada Policije, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac, zgrada Opštine Šavnik, vatrogasna jedinica, Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Mljetičak, Slatina, Timar, Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac-MOGUĆA KRATKA ISKLJUČENJA POJEDINAČNIH IZVODA U TRAJANJU DO POLA SATA.