Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati.

Radio Titograd

30.10.2023, 04:52h

5 min

Foto:Radiotitograd.me

Podgorica

– u terminu od 08 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 09 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 09 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Komunice i Ciglana.

– u terminu od 08 do 17 sati: dio Bregova Mijovića.

– u terminu od 09 do 14 sati: Centar Danilovgrada, Crna Gora Cop u centru grada, dom zdravlja Danilovgrad i naselje oko njega, zgrade u Ul. Save Burića, hotel i naselje oko njega, Ul. I Bokeljske Brigade, Grlić, Stadion i naselje oko stadiona, Velja Paprat, Orja Luka, Glavice, SUP i naselje oko njega, Centar za kulturu i naselje oko njega i preduzeće Respa, Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Brijestovo, Sretnja, Rova, Frutak, bazna stanica Kurilo i Orja Luka, Ržišta i Do Pješivački, Glava Zete i Dobro Polje, Sekulići, Pažići, Lalevići, Preduzeća u Pažićima: Šišković, Sloles, Oromet, Pilana, Mermer i željeznička stanica, Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, Ćurioc, Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Grlića, Bjeluši, dio Lazina, Kopito Petrovića, Šimšić, ZIP Jastreb, dio Begovina, Tomaševići, GSI (građevinski materijal) u Ćuriocu, Gruda, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Markovina, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi i Bandići.

– u terminu od 14 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 14 do 17 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 10:30 do 11:15 sati: dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar – nekadašnja fabrika Obod, dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru, dio grada od Opštine prema manastiru.

– u terminu od 10:30 do 11:45 sati: Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe .

– u terminu od 11:15 do 14 sati: dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar – nekadašnja fabrika Obod, dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru, dio grada od Opštine prema manastiru (naizmjenična isključenja ne duža od 30 min).

 

Zeta

– u terminu od 10 do 11:30 sati: Berislavci, Plavnica i dio Bijelog Polja, dio Beglaka i Šušunja.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Kovači.

– u terminu od 09 do 14 sati: Povija, Manastir Ostrog, Dabovići, Jovanj Do, Stubica, Stubički Kraj.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Vrošnica, Dubljevići, Borkovići, Bezuje, Mala Crna Gora, Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Nikovići, Bojati, Kneževići i Dubljevići.

 

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: komplet naselje Boljevići, komplet naselje Zabes.

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Runja (Ostros), potrošači na području Čeluga u blizini KIPS-a i pekare “Montenegro”, RAPEX-a, dio Barskog Polja i Milanovića.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gluhi do, Limljani, Koraču, Pozanje.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Kruče kod restorana Barakuda.

 

Kotor

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Bigova – dio potrošača.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Kamenari, Đurići, Greben, Bijela- područje iznad škole i Žager.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Crni Vrh, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Nedakusi.

– u terminu od 09 do 16 sati: Stožer 4 – Vitkove staje, Boljanina, Rajkovići, Laholo, Prijelozi 2 – Zakom, Bojišta, Vinilplast’, Klanica ‘Lelo’, ‘Matino kompany’, ‘Merkator’, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Bistrica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Vergaševići.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Biočinovići, Drpe, Selišta, Paljevine, Rijeka Mušovića, Ski centar 1450, Mujića Rečine, Ljevišta, Međuriječje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Donji Lepenac.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Babino Selo i dio Velike.

– u terminu od 09 do 16:30 sati: Ski Lift, Gropa, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio sela Đurička Rijeka (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Dacići.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gornja Lovnica, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Bašča).

 

Žabljak

– u terminu od 09 do 13 sati: Savin Kuk, stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada, staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša, Sportski Centar, Pejov Do, Bolnica, Hotel Planinka, Hotel Žabljak, ul. Narodnih heroja, Jakova Ostojića, Vojvode Mišića, trg Durmitorskih ratnika, Junča Do, restoran Javorovača, zgrada Sindikata, Policije, naselje Klaonica, dio Mojkovačke ul., Arsenija Gagovića, Novice Cerovića, Ekonomija, Buljov Pod, pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog Parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, ul. Vuka Karadžića, Tržni centar, Upravna zgrada Šik, Vatrogasna jedinica, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka, Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

22.02.2024. u 07:38h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

22.02.2024. u 06:15h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

22.02.2024. u 06:13h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

22.02.2024. u 06:10h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

22.02.2024. u 06:07h

Skip to content