Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati.

Radio Titograd

23.08.2023, 06:36h

3 min

Foto:Radiotitograd.me

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Vranjske Njive, dio Brskuta, dio Momišića – ulice Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara.

– u terminu od 09 do 17 sati: Komplet područje Kuča.

– u terminu od 09 do 19 sati: Kosor, Kupusci, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nik Maraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Granični prelaz Cijevna, Karaula Poprat i Repetitor Zatrijebač.

– u terminu od 10 do 13 sati: Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras i Podsić.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Stologlav, Fabrika sira, Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo market, Velje Brdo, Donje Šume, Pričelje, Stanić, Lakat, Iverak, Bregovi Mijovića, Osredina (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Crnci, Ćelija Piperska, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Seoca i Radovče, Bare Šumanovića, Bogićevići, Boronjina, Brijestovo, Do Pješivački, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Frutak, Kujava, Kupinovo, motel Sokoline, Ostrog, Mandići, Mijokusovići, Mosori, dio Orje Luke, Potkraj Bogmilovića, Ržišta, Rova, Slap Zete, Sretnja, Šobajići, Tunjevo, Veleta, Vinići, Viš, Zagorak, Dobro Polje, Pištet i Malenza.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bobotovo Groblje i Donje Crkvice.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Dragovoljići.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

 

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Zaljevo iznad magistrale.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Ada (od mosta prema račvi).

 

Kotor

– u terminu od 05 do 06 sati: Od Stoliva do Veriga.

– u terminu od 08 do 10 sati: Dio Lastve grbaljske iza škole.

 

Tivat

– u terminu od 08 do 14 sati: dio Gradiošnice.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Kumbor donji put prije PortoNovog, Kišići, područje iznad škole u Zelenici, područje oko marine u Zelenici i dio kruga PKB.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo i dio Trešnjeva.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Radulići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Stubo, Boljanina, Pavino polje, Njegnjevo, Sutivan, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Brena 2, Grančarevo 2 i Negobratina.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte i Međuriječje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Vrujca, Ravni, Ljevišta.

 

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva, Babića polje, Krstac, Šundeci.

– u terminu od 09 do 15 sati: Donja Štitarica i Gornja Štitarica.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Vrbice.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti, uže gradsko jezgro – naselje u Blizini Radončića džamije – zgrada Opštine.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Javorak.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Male Krće.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14 sati: Jablanica.

 

Žabljak

– u terminu od 09 do 18 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

– u terminu od 09 do 17 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Jelina Gora, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

 

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bukovica i Bijela.

– u terminu od 09 do 18 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1

21.09.2023. u 15:52h

Titogradske vijesti, top1

21.09.2023. u 15:44h

Titogradske vijesti, top2

21.09.2023. u 13:54h

Titogradske vijesti, top2

21.09.2023. u 13:50h

Titogradske vijesti, top2

21.09.2023. u 13:35h

Titogradske vijesti, top2

21.09.2023. u 13:31h

Skip to content