Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati.

Radio Titograd

16.08.2023, 06:26h

3 min

Foto:Radiotitograd.me

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 17 sati: Dio Momišića – dio ul. Vladike Danila, Pariske komune, VII Omladinske Brigade i Serdara Jola Piletića.

– u terminu od 09 do 15 sati: Komplet područje Kuča.

– u terminu od 09:30 do 12 sati: Bazna stanica Lutovo, Bolje Sestre, Klopot, Lutovo, Orah, Pelev Brijeg, Podkrš, Seoštica i željeznička stanica Bioče, Lutovo, Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras i Podsić.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Podglavice, Kokotovac, Maljat, Kosić, Mamučevina, Koljat, Lazine, Kopito Petrovića, Tomaševići, Gruda, dio Ćurilca, privatne fime Jastreb, Betonjerka, Farmont, MG Grup, Megran, GSI i Kopito Petrovića i Šimšić, Malenza, dio Begovina.

– u terminu od 08 do 16 sati: Ždrebaonik, Vučica, Ministarstvo odbrane, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 16 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo.

 

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

 

Tuzi

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Karabuškog Polja oko Džamije.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Donje Crkvice, Gvozd, Ul. Gračanička, Ul. Školska, Bulevar 13. Jul, Ul. Stubička, Šljunkara, dio Kličeva.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

 

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: dio potrošača na području Sutormana i Manasteri Ribnjak.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Glavatičići.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 13 sati: dio potrošača na Karači.

– u terminu od 08 do 14 sati: dio potrošača iza OŠ „Ilija Kišić“.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići, dio sela Seoce, dio Trešnjeva.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Pripčići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Lješnica, Rijeka – Ćukovac, Potkrajci, Božovića Polja, Stubo, Njegnjevo, Pavino polje, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac.

– u terminu od 09 do 18 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Vrujca, Ravni, Smira.

 

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gacka, Krstac, Šundeci.

– u terminu od 09 do 15 sati: Pobrsijevići, Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva, Babića polje.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: selo Laze.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti i dio Gornje Rženice.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

– u terminu od 09 do 17 sati: Male Krće.

– u terminu od 09 do 18 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani 1, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova, Podrogatac, Pauče, Šumani 2, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Klnac.

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Dio sela Šumanovac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Borje 2.

– u terminu od 09 do 15 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje 1, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja,

– u terminu od 10 do 17 sati: Ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, Junča Do, restoran Javorovača, zgrada sindikata, zgrada Policije, naselje Klaonica.

 

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela i Strug.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 13:29h

Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 13:24h

Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 11:21h

Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 10:54h

Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 10:51h

Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 08:59h

Skip to content