Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Radio Titograd

09.09.2021, 04:46h

4 min

Podgorica          

-u terminu od 5:00 do 6:30 sati: dio centra grada, dio Malog brda, Zagorič, dio Zlatice, dio grada Preko Morače, Rogami, Vranjske Njive, dio Veljeg brda, Piperi, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Sjenica i dio Meduna

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: dio Bioča,Gornje i Donje Mrke, Crkvice, Ras, Podsić, Blizna i Petrovići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: dio Zlatice, Zlatičko polje, Mosor, strelište, dio Rogama, Smokovac, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Sjenica, dio Meduna, Stijena Piperska, Jelin Dub

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Momišića- ul. 18.jula

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: dio ul. Đoka Miraševića i dio Dalmatinske ulice

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio  Grlića, Bjelusi, Ćurilac, Lazine, Kopito Petrovića, Šimšić, Tomaševići, Gruda, Begovine, Gruda GSI, Zip,  Jabuke, Donji i Gornji Zagarač, Lazarev Krst, Povrhpoljina, dio Markovine, Vinarija Ravil, Bandići, Malenza,  Đeđezi, Šume Bećirovića, Sušica, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, Koljat i  dio Lazina

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: škola i dio Spuža oko škole (moguća kratkotrajna isključenja u navedenom vremenu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Azilanti, dio Spuža oko benziske pumpe i farme svinja, Grbe, Baloče

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stologlav, Eko selo, Lakat, Iverak, Osredina, Bregovi Mijovića, Gornji i Donji  Crnci, Ćelija Piperska, Kopilje, Seoce, Radovče, Gostilje, Dobri do, Ruišta, Vukotica, Velje Brdo, Donje Šume, Pričelje, Markovo Kopito kao i preduzeća: Šampinjoni i Fabrika sira (kratkotrajna isključenja u navedenom vremenu)

 

Cetinje 

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do,  Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

                             

Plužine 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Goranska, FEP

 

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Morakova, dio Dragove Luke, Ul. Dragovolućka, Ul. Hajdučka, Ul. Tovićka,Ul. Bistrička 9, Ul. Bistrička 10, Ul. Bistrička 12, Ul. Lovćenska

 

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 13:30 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Gač, Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Kodre Dakine, Reč

 

Bar

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: zgrada Crnotravac 19A ulica Jovana Tomaševića. Vrtić Svetionik

 

Herceg Novi      

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Sutorina-Prijevor, Beci,Lučići, Konjevići i Malta

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Lastva Grbalhjska, Krimovice, Trsteno , Platamuni, Glavatičići, Gorovići, Bratešići, Kovačko polje, Kovači

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Kostanjica-dio prema Morinju, naselje oko Vile Lavanda

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Škaljari, Turist B, naselje od Fakulteta za pomorstvo do Gradske plaže

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kruševo, Bistrica – Kostenica, Lozna, Cerovo, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Korita, Ličine, Moravac, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Osmanbegovo Selo, Lazovići, Čampari, Sušica, Đalovići, Sokolovac, Dupljaci, Lipnica, Loznice, Drndari – Pape, Zaton

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Voljavac, Bijedići

 

Mojkovac          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jakovići, Žari – Brezovac

 

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bakovići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Ulica, Podi, Smira, Drijen, Sreteška Gora, Uljari, Sela, Uljari, Selišta

 

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od 12:00 do 17:00 sati: Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Srdanov Grob, Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, Asfaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica, Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Pilana Marić Vukoman, Pilana Brašanac, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, Pilana Marić Vuko, Ranče, Carina Ranč – moguća isključenja u navedenom terminu

-u terminu od 12:00 do 17:00 sati: naselje Brdo, ul. Peđe Leovca, dio ul. Bobovske, Durmitorska, naselje Balibegovo brdo, naselje Gagovića Imanje, gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, dio ul. Božidara Žugića, Bjelopoljska, Vojni Logor, Dragićevića imanje, zgrada fakulteta – isključenje u navedenom terminu u trajanju do 30 min

-u terminu od 12:00 do 17:00 sati: Hram i naselje oko Hrama, naselje Bogiševac, naselje Dolovi i Dragaševića imanje, dio naselja ispod Hrama i dio ul. Slobodana Dragaševića, Osnovna škola na Gukama, dio naselja Deveta –  isključenje u navedenom terminu u trajanju do 30 min

-u terminu od 17:00 do 18:00 sati: Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Srdanov Grob, Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, Asfaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica, Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Pilana Marić Vukoman, Pilana Brašanac, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, Pilana Marić Vuko, Ranče, Carina Ranč – moguća isključenja u navedenom terminu

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Meljak, Višnjica, Zahum

 

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Tepca, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora

                                                                                                                                                                                   

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Seošnica

-u terminu od 12:00 do 19:00 sati: Kratkotrajna isključenja izvoda 10kV iz TS 35/10kV Rožaje naizmenično-Pojedini djelovi užeg gradskog jezgra i seoska područja: Dacića, Kalača, Bogaja i Planinski prevoj Kula

 

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Godočelje, Ponor, dio sela Lagatori

 

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: uže gradsko jezgro dio ulice 29 novembar (Rudarska,Tehnostar-2, Centar za kulturu),  dio ulice Milorada Jovančevića (Vodovod,Centrala.Hladnjača trgovinski centar Laković i Okov) i dio ulice Mirka Arsenijevića

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati: Novo naselje,Fudbalski Stadion,Hala Sportova i dio ulice 29 novembar

-u terminu od 12:00 do 18:00 sati: Kratkotrajna isključenja izvoda 10kV iz TS 35/10kV Berane 2 Centar naizmenično-Pojedini djelovi  užeg grackog jezgra i prigracko naselje Pešca

 

Andrijevica        

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati:sSelo G ornje Luge, dio sela Gračanica, dio sela Ulotina, Kruševo, Zoriće

                                            

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.      

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
  • NAJNOVIJE
  • NAJČITANIJE

Titogradske vijesti, top2

17.10.2021. u 15:13h

Titogradske vijesti, top2

17.10.2021. u 14:57h

Sport, Titogradske vijesti, top2

17.10.2021. u 14:45h

Titogradske vijesti, top2

17.10.2021. u 14:39h

Titogradske vijesti, top2,

14:34h

Titogradske vijesti, top2

17.10.2021. u 14:25h

Skip to content