Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati.

Radio Titograd

29.11.2022, 05:29h

3 min

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kosor i Kupusci

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bolje Sestre

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Donje Selo, Lakat

 

Cetinje 

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rvaši

 

Plužine 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati; Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno,  Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

 

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ul. Trebješka, Ul. Školska, Ul. Rudarska,dio naselja pod Trebjesom, dio Kličeva, dio Bršna, Spila, Zagora, Savino Brdo Okolišta, Osječenica, Grahovac, Zaslap,  Nudo ,Rojevići, Zakurljaj,  Prisoje, Brana, Gornje Polje,  Podkraj, Grahovo ,Katunjani, Tospude ,Trešnjevo, Repetitor (Krotinja), Rokoči

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Popova Ulica, Šišići, Prijeradi, Bućini, Lukavci

 

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Mojdež, Tijesni klanac, Kulinovići

 

Mojkovac          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kaludra, Štitarica, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Krstac, Siga, Slatina, Jakovići, Pobrsijevići, Gojakovići, Jokići, Gostilovina, Kaludra, mHE, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena lokva

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

 

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski centar 1450, Paljevinska

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mioska, Rogobore, Bakovići, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE Bukovica, Sjerogošte

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: Mujića Rečine

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kostići

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Drndari, Pape, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče, Tomaševo, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Orahovica, Pavino polje, Ravna rijeka (izvod Sopljače), Kruševo, Pripčići

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Rasovo

 

Rožaje  

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Ul Mustafe Pećanin i  Fetahovića Mahala

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Seošnica

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

 

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: uže gradsko jezgro  Petnjice

 

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje, dio sela Dolja

 

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Ulice: Dušana Vujoševića ,Mirka Arsenijevića i Moravska i dio ulice 29 Novembar

 

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: sela Jošanica, Japan, Krajišta i Miškovića Žar

 

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

              

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Motički Gaj

 

Šavnik  

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Malinsko

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.        

 

Autor:Radiotitograd.me                                                                                                               

                                                 

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

08.02.2023. u 10:38h

Titogradske vijesti, top2

08.02.2023. u 10:32h

Titogradske vijesti, top2

08.02.2023. u 10:05h

Titogradske vijesti, top2

08.02.2023. u 10:01h

Skip to content