Zaposleni i zaposlene u javnoj upravi promoteri rodne ravnopravnosti

Radio Titograd

01.12.2022, 15:00h

3 min

Javne institucije i njihovi zaposleni imaju značajnu ulogu u sprovođenju strateških dokumenata i
nosioci su promjena za rodno pravedniju i ravnopravniju javnu upravu u svim oblastima njenog
rada, poručeno je tokom panel diskusije “Rodno odgovorno komuniciranje u javnoj upravi”,
koja je održana tokom četvrtog dana Nedjelje rodne ravnopravnosti.
Panel diskusija, koja je održana u Upravi za ljudske resurse, dio je zajedničkih napora UNDP-a i
Uprave usmjerenih prema jačanju znanja i kapaciteta javnih institucija i njihovih zaposlenih u
prepoznavanju stereotipa u javnom diskursu, kao i u vezi sa rodnim principima u
komunikacijama.
Na događaju, koji je okupio stručnjake i stručnjakinje iz oblasti komunikacija, trenere i trenerice
i službenike i službenice za komunikaciju iz javnih ustanova, predstavljena je publikacija „Rodno
odgovorno komuniciranje u javnoj upravi” sa pratećim priručnikom. Kao dio projekta
„Komuniciranje rodne ravnopravnosti“, koji UNDP sprovodi uz finansijsku podršku Delegacije
EU, i u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, ova publikacija predstavlja još
jedan vrijedan alat za dalji rad na uspostavljanju inkluzivne javne uprave.
Budući da podizanje svijesti o važnosti rodne ravnopravnosti podrazumijeva i njegovanje
ženskog naslijeđa Crne Gore, u Upravi je danas otvorena i izložba kojom je prikazan samo mali
dio žena i njihov nemjerljiv doprinos emancipaciji našeg društva. Ilustracije i tekstovi o ovim
ženama dio su Monografije „Žene Crne Gore“ koju su uredile Svetlana Lola Miličković, Tijana
Todorović i Olivera Todorović.
Vršilac dužnosti direktora Uprave za ljudske resurse, Đuro Nikač, istakao je da je rodna
ravnopravnost u srcu efikasne, transparentne i inkluzivne javne uprave.
„Nastojaćemo da kroz naše aktivnosti budemo najbolji promoteri principa rodne
ravnopravnosti. Uprava za ljudske resurse, kao centralna institucija za edukaciju svih zaposlenih
u javnoj upravi, u proteklom periodu je, kroz partnerstvo sa UNDP-om, jačala svoje kapacitete,
što će u narednom periodu omogućiti bolje integrisanje principa rodne ravnopravnosti u rad
javne uprave“, poručio je Nikač.
Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova, istakla je važnost kulture
sjećanja za proces emancipacije i kreiranja vrijednosti, dodajući zato danas prikazujemo dio
ženskog nasljeđa Crne Gore i slavimo žene koje su dale nemjerljiv doprinos razvoju Crne Gore.

„Kada govorimo o rodno odgovornom društvenom ambijentu, ne možemo zaboraviti važnu
ulogu institucija sistema. One u svom mandatu imaju obavezu i odgovornost da kreiraju politike
i sistem koji svim građanima i građankama pruža jednake šanse i mogućnosti da žive život kakav
žele. S tim u vezi, prepoznali smo Upravu za ljudske resurse kao ključnu kariku u procesu jačanja
kapaciteta zaposlenih u javnoj upravi, koje podrazumijeva unapređivanje njihovih vještina za
integrisanje rodne perspektive u sve segmente njihovog rada, uključujući i rodno odgovorno
komuniciranje“, poručila je Gašparikova.

Učesnice panela, Mirjana Ivanović, ekspertkinja iz oblasti komunikacija i Marija Hajduković,
direktorica direktorata za strateško planiranje i IPA-u u Ministarstvu javne uprave, govorile su o
važnosti rodno odgovornog komuniciranja, kao i o doprinosu koji svi mogu dati kako bismo
zajedno jačali kapacitete i edukovali zaposlene o važnosti promocije rodne ravnopravnosti kao
jednog od osnovnih ljudskih prava.


Tokom događaja potpisan je i Memorandum o saradnji između UNDP-ja i Uprave za ljudske
resurse, koji predstavlja temelj za postizanje najviših zahtjeva orodnjavanja sadržanih u UNDP-
ijevom Standardu (Pečatu) Rodne Ravnopravnosti. Zajedničke aktivnosti biće nastavljene i kroz
projekat „Promocija dijaloga i zajedničke akcije za borbu protiv govora mržnje“, koji je
finansiran kroz UNDP portfolio za upravljanje, izgradnju mira, krize i otpornost.

Autor:radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1

04.02.2023. u 23:05h

Titogradske vijesti, top2

04.02.2023. u 22:59h

Titogradske vijesti, top1

04.02.2023. u 22:33h

Titogradske vijesti, top2

04.02.2023. u 21:58h

Titogradske vijesti, top2

04.02.2023. u 21:55h

Titogradske vijesti, top2

04.02.2023. u 21:42h

Skip to content