Žalba stopirala tender za auto-put

Radio Titograd

20.03.2024, 09:21h

2 min

Foto: Monteput

 

Novosadska kompanija AG UNS Arhitektonsko-građevinski institut uložila je žalbu na tendersku dokumentaciju za izradu idejnog projekta za dionicu auto-puta Andrijevica-Berane-Boljare, čime se prekidaju dalje radnje na tom tenderu dok rješenje po žalbi ne donese nadležna Komisija. Riječ je o Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Vijestima su iz Monteputa kazali da je taj tender za dio auto-puta Bar-Boljare objavljen 31. januara i da je vrijedan 4,95 miliona EUR te da će Komisija za zaštitu prava u postupcima, odgovoriti u zakonskom roku.

Prema Zakonu o javnim nabavkama, taj rok zavisno od žalbe može da bude do mjesec. Tender je završen 18. marta.

Odluka Komisije može biti da odbije žalbu, ali i da poništi cijeli postupak i sve vrati na početak.

“Žalbom se prekidaju dalje radnje naručioca u postupku javne nabavke do donošenja rješenja po žalbi”, piše se u članu 187 ovog Zakona.

Prema podacima iz sistema Crnogorskih elektronskih javnih nabavki (CeJN), novosadska kompanija je uložila žalbu na izmjene tenderske dokumentacije koje su izvršene 19. februara, 1. i 4. marta. Monteput je po podacima na CeJN-u, u odgovoru predložio Komisiji, da žalbu odbaci kao neosnovanu i neblagovremenu.

Pojasnili su da su tenderskom dokumentacijom precizirali obavezu ponuđača da posjeduje minimum stručnih kadrovskih kapaciteta za izvršenje ugovora. Tvrde da je žalba zakonski neblagovremeno podnijeta u dijelu propisivanja licence za izradu projekata geoloških istraživanja, i to za hidrogeološka i geofizička istraživanja. Navode da je neblagovremena i žalba na izmjene tenderske dokumentacije od 19. februara i 1. marta.

“Neosnovan je žalbeni navod da je naručilac (Monteput) izmjenom tenderske dokumentacije od 4. marta, podnosioca žalbe doveo u ‘nepovoljan položaj’, na način što je izmijenio metodologiju vrednovanja i zahtijevao “iskustvo ovlašćenog inženjera za most, koji će biti odgovoran za izradu građevinskog dijela projekta konstrukcije mosta, na izradi idejnog i/ili glavnog projekta za auto-puteve i/ili brze saobraćajnice, mosta čija dužina nije manja od 30 metara”, piše u odgovoru na žalbu, koji potpisuje izvršni direktor Monteputa, Milan Ljiljanić.

Iz Monteputa su istakli da su na ovaj način omogućili učešće većem broju zainteresovanih da učestvuju. Dodali su da inženjer koji ima iskustvo na izradi projekta za auto-puteve, mosta čiji raspon nije manji od 30 metara, svakako ima iskustvo na izradi projekta most čija dužina nije manja od 30 metara. Naveli su da je propisivanje dužine blaže od raspona i da ponuđači nisu dovedeni u nepovoljan položaj.

Ovo bi bila treća dionica auto-puta koja bi se gradila nakon dionice Mateševo-Andrijevica, gdje je početak radova najavljen za septembar.

 

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 20:55h

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 19:40h

Skip to content