Za tri godine ostali bez 10.000 krava, manje i ovaca i svinja

Radio Titograd

04.07.2024, 07:24h

2 min

Foto:RTCG

 

U godini kada je Crna Gora imala rekordan agrobudžet, statistika kaže da je u našoj državi smanjen ukupan broju goveda i ovaca i svinja.

Statistika kaže da je stoke manje 2023. nego godinu ranije, ali su razlike znatno veće u odnosu na 2020.

Tako je Crna Gora za tri godine ostala bez oko 10.000 krava muzara, kojih je 2020. bilo 54.173, a prošle godine 45.594.

Ovaca je u našoj državi 2020. bilo 176.580, a decembra prošle godine 155.096.

Broj koza je za tri godine smanje za oko 1.000, dok je svinja manje za oko 1.500.

Zbog svega toga zabilježen je pad u proizvodnji mlijeka.

Ukupna proizvodnja mlijeka (kravljeg, ovčijeg i kozjeg) u 2023. godini iznosila je 169.371.000 litara, od čega najveći dio čini kravlje mlijeko (90,2%).

To je manje u odnosu na 2022, ali u u odnosu na 2020, kada je ukupna proizvodnja mlijeka iznosila 180.459.000 litara.

Podsjetimo, agrobudžet za 2023. godinu, iznosi preko 66 miliona eura, a resorni ministar Vladimir Joković tada je kazao da je to najveći agrobudžet u istoriji Crne Gore, s povećanjem od 42 odsto u odnosu na prethodnu godinu kada su u pitanju izdvajanja iz nacionalnog budžeta.

Sa druge strane juče obavljeni podaci Monstata pokazuju da u Crnoj Gori brojno stanje stoke 1. decembar 2023. u odnosu na 1. decembar 2022. godine, bilježi pad u ukupnom broju goveda i ovaca.

“Ukupan broj goveda iznosi 68.826 i u odnosu na prošlu godinu manji je za 2,8%. Trend smanjenja ukupnog broja muznih krava i dalje se nastavlja i to za 5,3%. U odnosu na prošlu godinu, u ovčarstvu je prisutno smanjenje u ukupnom broju grla za 3,9% , dok je broj muznih ovaca manji za 2,4%”, pokazuju podaci Monstata.

Podaci Monstat-aPodaci Monstat-a

Broj koza je, kako navode, na istom nivou kao i 2022. godine.

“Ukupan broj svinja bilježi manji pad od 1,2% u odnosu na prošlu godinu, i iznosi 24.227”, navodi se u zvaničnoj statistici.

Samo je ukupan broj živine u 2023. godini veći za 1,2%, u odnosu na 2022, ali je ipak pad zabilježen u broju koka nosilja.

“Najveće učešće imale su kokoške nosilje čiji je ukupan broj 801.926, i u odnosu na prošlu godinu bilježi pad od 2,4%”, navodi se u preliminarnim podacima.

U Crnoj Gori u 2023. godini ukupno je proizvedeno 183.797.000 komada jaja.

 

Izvor:RTCG

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

23.07.2024. u 13:28h

Titogradske vijesti, top2

23.07.2024. u 13:03h

Titogradske vijesti, top2

23.07.2024. u 12:53h

Titogradske vijesti, top2

23.07.2024. u 12:46h

Skip to content