Za eksploataciju kamena u Andrijevici najpovoljnija ponuda Bemaxa

Radio Titograd

11.03.2023, 13:41h

< 1 min

Foto: Bemax

Kompanija Bemax dostavila je najpovoljniju ponudu na oglas za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu Piševska rijeka 1 u Andrijevici.

Ministarstvo kapitalnih investicija, na osnovu Zakona o koncesijama i rang liste koju je 24. februara utvrdila Tenderska komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja po tom oglasu, donijelo je odluku o izboru najpovoljnije ponude.

“Shodno članu 31 Zakona o koncesijama, odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se ponuđačima i objavljuje se na sajtu Ministarstva kapitalnih investicija kao nadležnog organa”, navodi se u odluci Ministarstva.

Na odluku o izboru najpovoljnije ponude, kako se dodaje, ponuđači mogu da izjave žalbu Komisiji za koncesije u roku od 15 dana od dostavljanja odluke.

Koncesioni akt o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena – vulkanita na tom lokalitetu Vlada je usvojila na sjednici 22. septembra prošle godine.

Pravo učešća na javnom nadmetanju za dodjelu ugovora o koncesiji imalo je domaće ili strano preduzeće ili drugo pravno lice, preduzetnik ili pojedinac, kao i konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja, koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Kada je riječ o kriterijumima, ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade i ponuđeni obim godišnje rudarske proizvodnje vrijednovao se sa po 30 poena, reference ponuđača sa 15, prosječni bruto prihod i profit u posljednje tri godine sa po deset i kvalitet poslovnog plana i efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj sa pet bodova.

 

Izvor:RTCG

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1

23.03.2023. u 11:38h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 11:10h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 11:02h

Titogradske vijesti, top1

23.03.2023. u 10:43h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 10:30h

Skip to content