Vukčević: Banke zaradile preko sedam miliona eura na osnovu naknade za obradu kredita na koju nemaju pravo

Radio Titograd

27.04.2024, 07:58h

2 min

Foto: gradski.me

 

Banke i mikrofinansijske institucije nemaju pravo da naplaćuju naknadu za obradu kredita u procentualnom iznosu i bez prikazivanja stvarnih troškova, ali to ipak rade, pa su tako u prošloj godini na osnovu te stavke zaradile preko sedam miliona eura, kaže Gradsku RTV advokat Centra za zaštitu potrošača Miloš Vukčević.

Da su banke nezakonito obračunavale naknadu obrade troškova kredita potvrđeno je presudom Višeg suda u Podgorici. Žalba Crnogorske komercijalne banke odbačena je kao neosnovana.

“Sud je nesporno utvrdio da je presuda pravosnažna, te da je banka kršila kolektivna prava potrošača naplaćujuću naknadu za obradu kredita u procenutu od 1 do 1,7 procenata i da je na taj način kršila član 102 Zakona o zaštiti potrošača koji govori o nepoštenoj obradi”, objašnjava Vukčević.

Vukčević je kao pravni zastupnik Centra za zaštitu potrošača zatražio da CBCG u skladu sa presudom preduzme mjere iz svoje nadležnosti kako bi sve banke prestale da na nezakonit način obračunavaju i naplaćuju naknadu za obradu kredita.

“Samo u prošloj godini u izvještaju Centralne banke više od 7 miliona eura pošlo je na ovu nadoknadu. To je novac koji je uzet neosnovano od građana Crne Gore i u tom slučaju očekujemo da banke ovakvu naknadu ne naplaćuju na takav način”, naglašava Vukčević.

Vukčević navodi da se sada mogu očekivati brojne tužbe građana od kojih su banke do sada naplaćivale naknadu za obradu kredita u procentima i bez prikazivanja stvarnih troškova na koje se ona odnosi.

“U tom dijelu postoje podignute tužbe, imamo i pravosnažnu presudu. Dakle, imamo jedan dio presuda koje su prvostepene a nalaze se pred Višim sudom. Dakle, gdje je ustanovljen poništaj takve ugovorne obaveze i gdje je potrošač uspio da ostvari povraćaj sredstava sa zakonskom zateznom kamatom od dana kada su ona oduzeta od strane potrošača”, poručuje Vukčević.

Ukoliko banke budu izigravale sudsku presudu, Vukčević očekuje reakciju CBCG, kao nadzornog organa i regulatora.

 

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

28.05.2024. u 21:57h

Titogradske vijesti, top2

28.05.2024. u 20:40h

Titogradske vijesti, top1

28.05.2024. u 19:27h

Titogradske vijesti, top2

28.05.2024. u 17:45h

Skip to content