Vrhovni sud ukinuo rješenja Višeg i Apelacionog suda u predmetu Do Kvon

Radio Titograd

05.04.2024, 14:45h

2 min

Vrhovni sud Crne Gore usvojio je zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnog državnog tužilaštva i ukinuo rješenja Višeg suda u Podgorici i Apelacionog suda Crne Gore i predmet Do Kvon vratio Višem sudu u Podgorici, kao prvostepenom sudu, na ponovno odlučivanje.

– Vrhovni sud Crne Gore u vijeću sastavljenom od sudija Milenke Seke Žižić, kao predsjednice vijeća, Ane Vuković, Zorana Šćepanovića, dr Vesne Vučković i Seke Piletić, kao članova vijeća u predmetu ekstradicije Kwon Do Hyeonga, odlučujući o zahtjevu za zaštitu zakonitosti Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore Ktz.br.15/24 od 21.03.2024. godine, podignut protiv pravosnažnog rješenja Višeg suda u Podgorici Kv.br.265/24 od 06.03.2024. i rješenja Apelacionog suda Crne Gore Kvž.br.179/24 od 20.03.2024. nakon održane sjednice vijeća 22.03.2024. godine, te nakon tajnog vijećanja i glasanja 03.04.2024.godine, donio je Presudu kojom se usvaja zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, ukidaju rješenja Višeg suda u Podgorici i Apelacionog suda Crne Gore i predmet vraća Višem sudu u Podgorici, kao prvostepenom sudu, na ponovno odlučivanje – objavljeno je na sajtu Vrhovnog suda.

Stav Vrhovnog suda Crne Gore, koji je naveden u obrazloženju presude:

„U situaciji kada se radi o konkurenciji zahtjeva dvije države za izručenje istog lica, a ne o sukobu zahtjeva za izručenje istog lica, kako to nalaze nižestepeni sudovi, obaveza suda je da u skladu sa svojim ovlašćenjima utvrdi da li su ispunjeni zakonski uslovi za izručenje okrivljenog u odnosu na svaku zamolnicu ponaosob, nakon čega nadležni ministar, a ne sud, odlučuje o dozvoli i redu prvenstva izručenja.“

„U konkretnom slučaju prvostepeni sud nije mogao donijeti rješenje u skraćenom postupku, a posebno nije mogao donijeti rješenje o izručenju, kojim dozvoljava, odnosno odbija izručenje, o čemu shodno odredbi čl.22 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima odlučuje ministar pravde, kako se to osnovano zahtjevom za zaštitu zakonitosti ukazuje.“

Identičan stav je imao i Apelacioni sud Crne Gore koji je iskazao u svojim odlukama: Kvž.br.484/2015 od 14.12.2015.; Kvž.br.521/16 od 10.11.2016. i Kvž.br.563/2020 od 07.12.2020. godine.“

Podijeli na:

Magazin, Titogradske vijesti, top2,

23:35h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

27.05.2024. u 23:27h

05.05.2024. u 05:55h

05.05.2024. u 05:55h

Skip to content