Vlada odgovorila MANS-u: Riječ o transakcijama koje se odnose na materijale sa stepenom tajnosti

Radio Titograd

01.06.2023, 17:09h

2 min

Podsjećamo da smo danas, nakon višednevnih neosnovanih insinuacija o navodnoj netransparentnosti rada Vlade Crne Gore u pogledu isplate sredstava iz Tekuće budžetske rezerve, javnost i kreatore informacije uputili na relevantne izvore, koji potvrđuju da Vlada Crne Gore odluke donosi transparentno i u skladu sa Zakonom, saopšteno je iz Vlade.

“Nakon reagovanja Generalnog sekretarijata Vlade, pojavilo se niz drugih informacija koje se odnose na rad Agencije za sprečavanje korupcije (ASK).

U tom kontekstu, podsjećamo da je riječ o nezavisnom i samostalnom organu, na čiji rad Vlada ne može i ne utiče ni na koji način. Svakako, iz navedenih reakcija jasno proizilazi da su zaštićeni podaci preuzeti od Agencije – transparentno objavljeni na portalu Vlade (www.gov.me), odmah nakon njihovog usvajanja na sjednici. Ostaje nejasno zbog čega su lako dostupni podaci sa portala Vlade traženi na internet stranicama drugih institucija”, navodi se u saopštenju.

To, kako kažu, ne mijenja činjenicu da su naslovi o netransparentnosti poput jutrošnjeg „MANS: Neko iz Nikšića je dobio 20.000 eura pomoći, zašto Vlada krije kome isplaćuje naš novac?”– netačni.

“Štaviše, dodatno potvrđuje tezu da je riječ o najvišem stepenu javnosti rada Vlade do sada. U nastavku, javnosti su prezentovani „dokazi” sa pozivom na snimak ekrana (screenshot) portala Vlade na kome je objavljen dokument pod nazivom „Pregled izvršenih plaćanja iz Tekuće budžetske rezerve za period od 15.5.2023. godine do 21.5.2023. godine”.

Shodno navedenom, ukazujemo na činjenicu da je riječ o transakcijama koje se odnose na materijale sa stepenom tajnosti „Interno” i kao takve, shodno Zakonu u datom trenutku su morale biti zaštićene”, što je kako ističu, elementarno pravno znanje.

U pitanju su, navode:

· Zaključak Vlade br. 04-86/2 od 23.06.2022, Informacija o međunarodnopravnom postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Sekas DOO protiv Crne Gore i predlog za davanje saglasnosti za zaključivanje prijateljskog poravnanja (friendly settlement) u predmetnom postupku, koju je pripremila Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, a dostavio Generalni sekretarijat Vlade i koja je označena stepenom tajnosti INTERNO.

· Zaključak Vlade br. 007-160/2 od 27.10.2022, Informacija o postupcima pred Evropskim sudom u predmetu K.P.M.Limited protiv Crne Gore i predlog za davanje saglasnosti za zaključivanje prijateljskog poravnanja (friendly settlement) u predmetnom postupku, koju je pripremila Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, a dostavio Generalni sekretarijat Vlade i koja je označena stepenom tajnosti INTERNO.

· Zaključak Vlade br. 04-52/2 od 31.03.2022, Informacija o međunarodnopravnom postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Radivojević protiv Crne Gore i predlog za davanje saglasnosti za zaključivanje prijateljskog poravnanja, koju je pripremila Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava i koja je označena stepenom tajnosti INTERNO.

“Kako se može vidjeti, predmetne odluke su iz perioda kada se, shodno ranije uspostavljenim procedurama, ni nazivi materijala sa oznakom „INTERNO” nijesu objavljivali.

U namjeri da unaprijedi transparentnost, Vlada Crne Gore je početkom prošlog mjeseca stvorila uslove da se nazivi i ovih materijala objavljuju, što se može utvrditi uvidom u portal Vlade Crne Gore.

Kako smo kazali u prvom reagovanju, Vlada će se, u aktuelnom političkom trenutku, uzdržavati dalje polemike posebno u odnosu na one medijske napise koji su produkt nepoznavanja procedura, zakona i načina rada izvršne vlasti.

U daljem radu, Vlada će nastaviti da štiti interese države i građana, strogo se pridržavajući Ustava i pozitivnih pravnih propisa.

Svakako pozivamo zainteresovanu javnost, a posebno medije, da prilikom objavljivanja ovakvih informacija, shodno pravilima profesionalne etike, u komunikaciji sa nadležnim organima provjere vjerodostojnost istih i otklone eventualne dileme”, zaključuju u saopštenju.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1

21.09.2023. u 15:52h

Titogradske vijesti, top1

21.09.2023. u 15:44h

Titogradske vijesti, top2

21.09.2023. u 13:54h

Titogradske vijesti, top2

21.09.2023. u 13:50h

Titogradske vijesti, top2

21.09.2023. u 13:35h

Titogradske vijesti, top2

21.09.2023. u 13:31h

Skip to content