Vlada da preduzme konkretne mjere za zaštitu prava žrtava nasilja

Radio Titograd

25.11.2023, 08:55h

2 min

Foto:Pixabay

 

Centar za ženska prava (CŽP), zatražio je od crnogorske Vlade da sazove sjednicu na kojoj će ta organizacija predstaviti ključne manjkavosti postojećeg sistema sprječavanja i zaštite od nasilja i konkretne predloge za unaprjedjenje stanja.

Iz CŽP su, povodom 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, kazali da se danas navršava dvije godine i 56 dana od ubistva Šejle Bakije (19) i da sudski postupak protiv Ilira Djokaja još nije završen.

Iz te nevladine organizacije (NVO) naveli su da se danas navršava godinu i deset mjeseci od ubistva Zimrite Nerde (28) i da Viši sud u Podgorici još nije donio presudu protiv Dalibora Nikolića.

Istakli su da do danas, nije utvrđena odgovornost predstavnika institucija koji su napravili propuste u tim i drugim slučajevima femicida.

Oni su poručili da ne žele da žive u društvu naučene bespomoćnosti institucija odgovornih za sprječavanje nasilja i da zahtijevaju efikasan i proaktivan sistem koji će spriječiti nasilje i zaštititi žrtve.

“Tražimo da Vlada Crne Gore· Sazove sjednicu na kojoj ćemo predstaviti ključne manjkavosti postojećeg sistema sprječavanja i zaštite od nasilja i konkretne predloge za unaprjeđenje stanja”, navodi se u saopštenju CŽP-a.

Ta NVO zatražila je od Vlade da uspostavi nacionalno tijelo za koordinaciju, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koji će prava i najbolji interes žrtava smjestiti u središte svih mjera.

Oni su zatražili od Vlade da osigura kontinuiranu superviziju i evaluaciju rada svih nadležnih institucija i uspostavi jasan sistem odgovornosti svih predstavnika institucija koje su uključene u sistem borbe protiv nasilja.

“Uspostavi nezavisni mehanizam za primanje i rješavanje pritužbi na ponašanje državnih službenika/ca u vršenju dužnosti sprječavanja i zaštite od nasilja sa ciljem eliminisanja nekažnjivosti za propuste u radu i izgradnje povjerenja u rad državnih institucija”, kazali su iz CŽP-a.

Iz te NVO zatražili su od Vlade da osmisli i pokrene programe za reintegraciju žrtava nasilja, poput socijalnog stanovanja, programa za zapošljavanje i servise za podršku i brigu o djeci, u saradnji sa lokalnim samoupravama i specijalizovanim nevladinim organizacijama.

CŽP je zatražio od Vlade da osigura da se dovrši rad na izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i krivičnog zakonodavstva.

“I razmotri način da se ono dodatno unaprijedi mjerama protiv femicida, digitalnog nasilja i rodno zasnovanog govora mržnje, što je dijelom obećano u ekspozeu premijera Milojka Spajića, kao i da se integrišu preporuke GREVIO i ženskih nevladinih organizacija, i dostavi Skupštini na konačno usvajanje”, navodi se u saopštenju CŽP-a.

Oni su zatražili od Vlade i da osigura uslove za specijalizaciju službenika i formiranje stručnih timova u institucijama koje rade na sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici – policije, tužilaštva, centara za socijalni rad, sudstva, zdravstvenih službi, sudskih vještaka.

Od Vlade se traži i da obezbijedi odgovarajuće ljudske i finansijske resurse za sprovođenje svih mjera, politika i zakonodavstva usmjerenog na sprječavanje i suzbijanje nasilja nad ženama.

“Osigura političku i finansijsku podršku organizacijama civilnog društva koje vode specijalizovane servise za žene i djecu, uz poštovanje njihove autonomije i principa rada”, zaključuje se u saopštenju CŽP-a.

 

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1

26.02.2024. u 16:49h

Titogradske vijesti, top2

26.02.2024. u 16:44h

Titogradske vijesti, top2

26.02.2024. u 15:49h

Titogradske vijesti, top2

26.02.2024. u 13:58h

Titogradske vijesti, top2

26.02.2024. u 13:55h

Skip to content