Vlada Crne Gore da reaguje na miješanje u popis i zaštiti svoje građane/ke

Radio Titograd

27.10.2023, 09:12h

2 min

Foto:CDT

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Vladu Crne Gore da u najkraćem roku uputi zvanični
protest Vladi Republike Srbije zbog nedopuštenog miješanja u popis stanovništva u Crnoj Gori.
Radi se, naime, o sastanku potpredsjednika Vlade Srbije i ministra odbrane Vučevića, te ministra za
rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Selakovića sa predstavnicima Saveza studenata Crne
Gore u Srbiji. Na sajtu Ministarstva odbrane se navodi da treba naći konstruktivno rješenje u odnosu
na inicijativu “da kopija popisnice postane integralno dokazno sredstvo o nacionalnoj pripadnosti
prilikom apliciranja za ostvarivanje prava na besplatno školovanje studenata iz Crne Gore u Republici
Srbiji.” Dalje se navodi da “treba razmotriti sve načine kako da budući akademski građani imaju što
bolje uslove tokom školovanja.”

Pored jasnog uplitanja u popisni proces kroz pripremu direktnih benefita ukoliko se neka grupa
izjasni kako to žele zvaničnici Republike Srbije, ovdje postoji i dodatan potencijalni problem u
kontekstu javno izražene intencije da privatni podaci crnogorskih građanki i građana prikupljeni
popisom budu korišćeni za ostvarivanje prava u drugim državama.
Apelujemo i na Evropsku komisiju da pažljivo isprati ovu situaciju i reaguje na najavljena kršenja
Kodeksa prakse evropske statistike i Regulative 223/09.

Napominjemo da jedan od ključnih statističkih principa, definisan u Kodeksu prakse evropske
statistike, je princip statističke povjerljivosti i zaštite podataka. Države su u skladu s tim principom
dužne da pruže apsolutnu garanciju privatnosti pružalaca podataka, povjerljivosti informacija koje
oni daju, njihovog korišćenja samo u statističke svrhe i sigurnosti podataka.

Dalje, Regulativom broj 223/09 Evropskog Parlamenta i Savjeta propisano je da korišćenje
povjerljivih podataka u svrhe koje nisu isključivo statističke, kao što su administrativne, pravne ili
poreske svrhe, treba strogo zabraniti.

Budući da su i Srbija i Crna Gora države aspirantkinje za članstvo u EU, dužne su da poštuju principe i
obaveze sadržane u ovom kodeksu i regulativama.

Pored EU standarda, korišćenje podataka prikupljenih popisom za ostvarivanje pojedinačnih prava je
u suprotnosti i sa zakonodavstvom obje države.

Naime, u članu 29 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine Republike
Srbije je propisano da se podaci prikupljeni u popisu ne mogu upotrebljavati u svrhu utvrđivanja
obaveza građana, niti se mogu koristiti kao dokaz za ostvarivanje prava građana.
Slučajno ili ne, isti član 29, Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova Crne Gore,
predviđa  da se podaci i upitnici za popis prikupljeni popisom ne mogu koristiti u svrhu utvrđivanja
obaveza građana, niti kao dokaz za ostvarivanje prava građana.

Zanimljivo je napomenuti da ova aktivnost Vlade Srbije dolazi nakon apela istoričara Aleksandra
Rakovića koji je, prije nekoliko dana, pozvao crnogorske građane da čuvaju kopije popisnica jer bi na
osnovu njih mogli da ostvaruju prava u Republici Srbiji, uključujući i školovanje na budžetu Republike
Srbije.
Smatramo da nakon smirivanja tenzija najavom odlaganja popisa ova vrsta aktivnosti iz strane države
potpuno nedozvoljeno utiče na popisni proces i svjesno remeti naš, ionako veoma problematičan,
popisni ambijent.

Buduća Vlada Crne Gore mora shvatiti ove poruke zvaničnika Srbije kao upozorenje, i promptno
djelovati  kako bi zaštitila neometano odvijanje popisa ali i prava i slobode svojih građana.

 

Milica Kovačević,
Programska direktorica CDT-a

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 18:38h

Titogradske vijesti, top2,

18:23h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 18:16h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 17:03h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 15:39h

Skip to content