Varhelji: Sporove sa granice riješiti u Crnoj Gori

Radio Titograd

29.08.2023, 07:36h

2 min

Foto:RTCG

Evropska komisija ne može da komentariše navode o diskriminaciji ili korupciji u carinskoj upravi ili na granici Crne Gore u slučaju stopiranja konvoja pomoći romskoj populaciji, u martu prošle godine, na graničnom prelazu sa Hrvatskom. To se navodi u odgovoru evropskog komesara za proširenje Olivera Varheljija na pitanje poslanika Evropskog parlamenta (EP), Niklasa Herbsta. Varhelji poručuje da se u slučaju pritužbi u vezi sa graničnim postupcima, zainteresovani mogu obratiti institucijama Crne Gore.

Njemački EU poslanik ranije je ukazao da postoje sumnje da je “antiromsko raspoloženje” navelo hrvatske i crnogorske carinike da odbiju ulazak konvoja. Herbst je, u okviru postavljenih pitanja, naveo da je konvoj pomoći iz Hamburga 13. marta 2022. pokušao da dopremi donacije za Rome na Koniku, predgrađu glavnog grada Crne Gore.

Varhelji ističe da su poštovanje ljudskih prava i vladavina prava osnovne vrijednosti EU.

“Crnogorski pravni okvir za zaštitu prava pripadnika manjina je uglavnom uspostavljen. Njegove institucionalne kapacitete treba dalje jačati. Romi i Egipćani su i dalje među najugroženijim grupama. Crna Gora ima na snazi okvir politike koji se odnosi na inkluziju Roma. Njegovi ciljevi uključuju unapređenje institucionalne i društvene borbe protiv svih oblika diskriminacije i anticiganstva sa kojima se suočavaju Romi i Egipćani”, piše u odgovoru komesara.

Napominje da, u okviru Ministarstva za ljudska i manjinska prava, radi pripadnik romske zajednice, zadužen za pitanja koja se tiču Roma.

“Efikasna borba protiv korupcije i poštovanje osnovnih prava, uključujući nediskriminaciju, od suštinskog su značaja za proces pridruživanja EU. Kao takvi, oni određuju ukupan tempo pristupnih pregovora Crne Gore. Komisija o njima izvještava u svom paketu proširenja i nastaviće da prati razvoj događaja, uključujući i u okviru pristupnih pregovora. Pored toga, Komisija podržava kroz svoj Instrument za pretpristupnu III ciljane programe i projekte o inkluziji Roma, borbi protiv diskriminacije i borbi protiv korupcije, sa posebnim fokusom na mlade”, zaključuje Varhelji.

Ovaj slučaj, do obraćanja njemačkog poslanika Evropskoj komisiji, nije bio poznat crnogorskoj javnost.

 

Izvor:RTCG

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 13:47h

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 13:43h

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 13:38h

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 12:12h

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 12:04h

Skip to content