Ustavni sud: Izjave Abazovića narušavaju nezavisnost suda

Radio Titograd

31.03.2023, 16:08h

2 min

Premijer Dritan Abazović upućivanjem oštrih javnih komentara nosiocima ustavnosudskih funkcija narušava nezavisnost Ustavnog suda i stvara atmosferu da postupak i odluke suda u pojedinim predmetima pažljivo prati Vlada, poručili su te institucije.

Oni su, povodom stavova Abazovića koje je kazao na TV Adria, rekli da javne izjave političara mogu, u zavisnosti od sadržaja i načina na koji su date, narušiti pravo na nezavistan i nepristrasan sud, a posebno urušiti povjerenje javnosti u njegov rad.

Iz suda su ukazali da je Ustavom utvrđena podjela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, usmjerena na sprečavanje zloupotrebe vlasti, te da je suština podjele upravo u njihovom međusobnom odnosu kontrole i ravnoteže.

Oni su podsjetili da su osnovni principi koji se odnose na nezavisnost suda izraženi u stavovima Evropskog suda za ljudska prava, kojima je, između ostalog, istaknuto da javne izjave političara mogu, u zavisnosti od sadržaja i načina na koji su date, narušiti pravo na nezavistan i nepristrasan sud.

Iz Ustavnog suda su ocijenili da je Abazović pokazao nepoznavanje i nepoštovanje osnovnih ustavnih i konvencijskih postulata na kojima se temelji član šest Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama.

“Jer takve njegove izjave stvaraju atmosferu ili utisak da postupak i odluke Ustavnog suda, u pojedinim predmetima, pažljivo prati Vlada, što je po stavu ESLJP, ne samo neprimjereno već i nedozvoljeno, i direktno urušava nezavisnost i nepristrasnost suda“, navodi se u reagovanju.

Kako su ukazali iz suda, član šest Konvencije može biti povrijeđen komentarima, prijetnjama ili pritiskom, čak i tamo gdje nema dokaza da su oni imali bilo kakav uticaj na sudije, jer je ugrožen sam princip nepristrasnosti.

„A taj član Konvencije će biti angažovan i tamo gdje te izjave ili postupci političara stvaraju atmosferu ili utisak da postupak i odluke sudija tokom postupka pažljivo prati Vlada”, rekli su iz Ustavnog suda.

Oni su dodali da su, saglasno odredbi člana šest Konvencije, izvršna i zakonodavna vlast obavezne da poštuju presude i odluke sudova na svim nivoima, čak i kada se sa njima ne slažu, i da su svi državni organi dužni da unapređuju i štite sudsku nezavisnost.

“Nezavisnost Ustavnog suda narušena je kada pripadnici izvršne vlasti, u ovom slučaju premijer, upućuje nosiocima ustavnosudskih funkcija oštro intonirane javne komentare o nekom predmetu”, ocijenili su iz suda.

To se, kako su rekli, posebno odnosi na izjavu premijera da Ustavni sud ne želi da donosi odluke, te da su u pitanju „šest ljudi“ koje ne mogu da daju na jedan papir A4 odluku“.

“Ovakve neprimjerene izjave zaista treba da zabrinu cjelokupnu crnogorsku i stručnu i laičku javnost”, istakli su iz Ustavnog suda.

Oni su podsjetili da je načelo samostalnosti i nezavisnosti sudova, kao izraz nacionalnog i međunarodno – pravnog stanadarda, osnov i neophodan uslov u konstituisanju i očuvanju prinicipa vladavine prava.

“Stoga, izjava premijera da „ne vrši pritisak na Ustavni sud“ i njegovo zalaganje za poštovanje nezavisnosti sudstva, predstavlja deklaratornu garanciju te nezavisnosti, posebno što se daje selektivno, u odnosu na konkretan predmet”, navodi se u reagovanju.

Iz Ustavnog suda su, kada je riječ o predmetu koji je bio povod premijerove izjave, podsjetili da je ta institucija, na sjednici 24. marta, donijela odluku o prioritetnom razmatranju predmeta o ocjeni ustavnosti Ukaza predsjednika Crne Gore o raspuštanju Skupštine.

Podijeli na:

Magazin, top2

01.06.2023. u 17:28h

Titogradske vijesti, top1

01.06.2023. u 16:52h

Titogradske vijesti, top2

01.06.2023. u 13:47h

Titogradske vijesti, top2

01.06.2023. u 13:44h

13.05.2023. u 17:18h

13.05.2023. u 17:18h

Skip to content