Uspješno završeni radovi u TS “kličevo”: Uloženo milion i 450 hiljada eura

Radio Titograd

23.12.2021, 10:47h

2 min

Nakon uspješno realizovanih radova na zamjeni 10kV postrojenja u trafostanici 110/10kV
“Kličevo”, CEDIS je objekat pustio u pogon. U projekat je uloženo million i 450 hiljada eura, čime je
omogućeno direktno poboljšanje stabilnosti i kvaliteta u napajanju električnom energijom za oko
osam hiljada korisnika na području starog dijela Nikšića i u naseljima: Kličevo, Straševina, Vrtac i
Kočani. Rekonstrukcija je podrazumijevala ugradnju visokoklavlitetne, vazduhom izolovane (10kV)
opreme.
“Prethodno postrojenje izgrađeno je prije četiri decenije, zbog čega je ovaj projekat od izuzetne
važnosti za kvalitet napajanja značajnog dijela nikšićkog konzuma, a predstavlja i nezaobilazan
infrastrukturni preduslov za širenje mreže i priključenje novih korisnika. Realizacijom ovog projekta
omogućeno je korišćenje pune snage transformatora 110/10 kV koji sa prinudnim hlađenjem imaju
naznačenu snagu 31,5 MVA”– kazali su iz Sektora za razvoj, pristup mreži i ICT.
Opština Nikšić je u fokusu investicionih aktivnosti CEDIS-a. Tokom prethodne dvije godine samo
kroz Projekat revitalizacije srednjenaposnke i niskonaponske mreže u poboljšanje kvaliteta
napajanja sela na području nikšićke opštine uloženo je oko tri miliona i 300 hiljada eura. Od
započetih projekata najznačajniji je izgradnja trafostanice 35/10 kV “Duklo” čija je vrijednost oko
dva miliona eura, dok je početak radova planiran za sredinu naredne godine.
“Tokom naredne godine biće započete aktivnosti na izgradnji još četiri trafostanice 35/10 kV i to:
“Grbalj 2” i “Bigova” u Kotoru, “Tri Krsta” u Tivtu i “Volođa” u Pljevljima. Od započetih projekata,
takođe tokom naredne godine, očekujemo i završetak rekonstrukcije trafostanice 35/10kV “Centar”
u Podgorici, koja obezbjeđuje napajanje velikog broja korisnika u urbanom jezgru Glavnog grada”
– naglasili su iz Sektora za razvoj.
Tokom 2021. godine CEDIS je uspješno finalizirao radove vrijedne oko 15 miliona eura. Najviše
novca, oko 10 miliona eura, uloženo je u revitalizaciju seoske mreže.

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Titogradske vijesti, top2

22.05.2022. u 23:55h

Sport, Titogradske vijesti, top2

22.05.2022. u 23:43h

Sport, Titogradske vijesti, top2

22.05.2022. u 23:29h

Titogradske vijesti, top2

22.05.2022. u 23:21h

Titogradske vijesti, top2

22.05.2022. u 22:45h

Titogradske vijesti, top2

22.05.2022. u 22:19h

Skip to content