Upravni sud: Brđanin postavljen za direktora Uprave policije u skladu sa zakonom

Radio Titograd

18.05.2023, 16:44h

2 min

Upravni sud Crne Gore je zaključio da je Zoran Brđanin postavljen za direktora Uprave policije 2021.godine u skladu sa zakonom.

Upravni sud Crne Gore je presudom od 23.marta ove godine, odbio kao neosnovanu tužbu tužioca Z.V. iz Kotora, podnijetu protiv rješenja Vlade Crne Gore, od 16.avgusta 2021. godine, kojim rješenjem je za direktora Uprave policije postavljen Zoran Brđanin.

Odredbom Zakona o unutrašnjim poslovima propisano je da će se postupak po konkursu za izbor direktora policije pokrenut u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima okončati u skladu sa tim zakonom.

Odredbom Zakona o unutrašnjim poslovima određeno je da direktora, na osnovu javnog konkursa, imenuje i razrješava Vlada Crne Gore, na predlog ministra nadležnog za unutrašnje poslove.

“Imenovanju, u smisu stava tri prethodi dostavljanje Predloga Skupštini Crne Gore, radi davanja mišljenja. Skupština, u skladu sa stavom četiri, daje mišljenje nakon rasprave u nadležnom radnom tijelu”, navodi Upravni sud.

Upravni sud zaključuje da je pravilno tužena Vlada Crne Gore donijela odluku o izboru direktora Uprave policije.

“Ovo iz razloga što je nadležno radno tijelo Skupštine za razmatranje Predloga Vlade za imenovanje direktora Uprave policije – Odbor za bezbjednost i odbranu, nakon razmatranja  predloga za imenovanje direktora Uprave policije, podnio Skupštini Crne Gore Izvještaj o razmatranju predloga koji je većinom glasova, i to sa 9 glasova – za, 3 – uzdržana i bez glasova – protiv, predložio Skupštini da Vladi uputi Mišljenje da se za direktora Uprave policije imenuje Zoran Brđanin. Upućivanje tog mišljenja je izostalo isključivo zbog nemogućnosti održavanja vanrednog zasijedanja Skupštine, jer nije bilo zahtjeva za vanredno zasijedanje, zbog čega predsjednik Skupštine nije ni mogao sazvati sjednicu Skupštine”, navodi sud.

Prednje iz razloga što se, u smislu odredbe člana 128 Poslovnika Skupštine Crne Gore vanredno zasijedanje može održati u vremenu od prvog radnog dana u avgustu do posljednjeg radnog dana u septembru, dok podnosilac zahtjeva za vanredno zasijedanje ne može zahtijevati sazivanje Skupštine u vremenu kraćem od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, a za dnevni red sjednice može predložiti samo predloge akata čiji je predlagač.

“Zbog svega navedenog Upravni sud Crne Gore je zaključio da je Zoran Brđanin postavljen za direktora Uprave policije  u skladu sa zakonom, ocjenjujući da u postupku donošenja osporenog rješenja, za sve situacije koje nijesu riješene lex specialis-om, Zakonom o unutrašnjim poslovima, imaju primijeniti odredbe Zakona o upravnom postupku, u konkretnom odredbe člana 41 kojim je regulisano ovlašćenje javnopravnog organa da donese rješenje, u konkretnom, o postavljenju direktora Uprave policije bez prethodno pribavljenog mišljenja Skupštine Crne Gore”, zaključuje Upravni sud.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

25.09.2023. u 20:22h

Titogradske vijesti, top2

25.09.2023. u 19:22h

Skip to content