„Upravljanje šumama u zaštićenim područjima u Crnoj Gori“

Radio Titograd

17.03.2023, 12:05h

< 1 min

Foto:MEPPU

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u saradnji sa Parkovima
Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida, organizovalo je događaj pod nazivom:
„Upravljanje šumama u zaštićenim područjima u Crnoj Gori“ – temom koja je
prepoznata kao prioritetna na osnovu sprovedenog upitnika među upravljačima zaštićenih
područja, pripremljenog od strane MEPPU za potrebe organizovanja prvog sastanka
upravljača zaštićenih područja.

Povod za organizovanje događaja je rad na izmjenama Zakona o šumama kojim će se
omogućiti transformacija dosadašnjeg načina gazdovanja šumama tako što se ukidaju
koncesije, a komercijalni poslovi na gazdovanju šumama povjeravaju privrednom društvu
u državnom vlasništvu koje će biti osnovano. Takođe, tema događaja je i bila i Zakon o
zaštiti prirode koji je u procesu izmjena i dopuna.

Tamara Brajović, direktorica Direktorata za prirodu u MEPPU je na samom početku istakla
da je upravljanje šumama izuzetno važno pitanje u Crnoj Gori koje se mora riješiti,
posebno u zaštićenim područjima.
„Danas su se svi akteri prvi put našli zajedno na istom mjestu. Očekujem da kroz diskusiju
i razmjenu iskustava dođemo do ideje najfunkcionalnijeg rješenja, a sve u cilju održivog
upravljanja šumama u zaštićenim područjima, ali i uopšteno na teritoriji Crne Gore.“

Brajović je dodala da je veoma važno da kao osnov imamo kvalitetna strateška dokumenta
sa jasnim smjernicama kako će se dalje upravljati u zaštićenim područjima, kao i šumama
u tim zaštićenim područjima.

Tokom događaja učesnici su diskutovali o pitanjima zakonodavnog okvira i dosadašnje
prakse upravljanja šumama u zaštićenim područjima u Crnoj Gori, gazdovanjem šumama
u zaštićenim područjima, te iskustvima i saradnjom upravljača zaštićenih područja sa
Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Upravom za šume. Prisutni su
takođe imali prilike i da čuju iskustva i prakse u upravljanju zaštićenim područjima i
šumama od kolega iz JP “Vojvodinašume”, JP Šumarstva „Šume Republike Srpske“ i
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske.

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1,

11:38h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 11:10h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 11:02h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 10:30h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 10:27h

Skip to content