Uprava carina: Od početka godine naplaćeno 378 miliona eura prihoda

Radio Titograd

10.05.2024, 11:31h

2 min

Foto:Pixabay

 

Uprava carina kontinuirano sprovodi aktivnosti na unapređenju i implementaciji mjera koje se odnose na pravilnu primjenu carinskih i poreskih propisa, pravilno svrstavanje roba po carinskoj tarifi, utvrđivanje preferencijalnog porijekla robe i carinske vrijednosti u cilju postizanja efikasne naplate budžetskih prihoda.

“U periodu januar – april 2024. godine, ostvaren je dobar trend naplate carinskih prihoda. Ostvarena bruto naplata iznosila je 378 miliona eura, što je za 32,3 miliona, ili 9 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine, dok je plan prihoda za januar-april 2024 premašen za 29,8 miliona eura, odnosno 8,6 odsto”, saopšteno je iz Uprave carina.

Prema strukturi naplaćenih prihoda, kod svih vrsta dažbina ostvaren je rast naplate prihoda.

“PDV pri uvozu naplaćen je u iznosu od 256,5 miliona eura što je u odnosu na januar-april 2023.godine više za 12,8 miliona eura, ili 5,3 odsto. Najznačajniji rast prihoda ostvaren je po osnovu akcize, ostvarenom bruto naplatom od 103,1 milion eura, što je više za 17,5 milionaeura, ili 20,5 odsto. Ostvarena naplata carine iznosila je 17,5 miliona eura i veća je za dva miliona, ili 12,7 odsto. Naplata poreza na kafu iznosila 804,8 hiljada eura, a ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 43 hiljade  eura”, navodi se u saopštenju.

Imajući u vidu realizaciju rješenja o preusmjeru PDV kredita poreskih obveznika, u martu 2023.godine u iznosu od 19 miliona eura u korist evidencionog računa Uprave carina, veoma smo zadovoljni ostvarenim rastom naplate prihoda u periodu januar-april 2024.godine, u odnosu na prošlu godinu.

“Da nije bilo ovog preusmjera naplata PDV-a pri uvozu u martu mjesecu ove godine bi bila veća za 21.524,19 eura u odnosu na mart mjesec prethodne godine, a ukupna bruto naplata carinskih prihoda za mart mjesec 2024. godine bila bi veća za 424.118,62 eura. Dodatno napominjemo, da bi u tom slučaju ukupna bruto naplata u martu mjesecu 2024. godine u odnosu na isti period prethodne godine bila veća za 0,44 odsto, dok bi naplata PDV-a pri uvozu u martu 2024. godine u odnosu na isti period 2024. godine bila veća za 0,32 odsto”, kazali su iz Uprave carina.

Službenici Uprave carina vrše kontinuirano sprovođenje kontrolnih aktivnosti na kompletnoj teritoriji Crne Gore. U periodu januar – april 2024. godine otkriveno je 170 carinskih prekršaja, čija je vrijednost oduzete robe iznosila 267,6 hiljada eura, dok je iznos izrečenih novčanih kazni 114 hiljada eura. Takođe, od strane ovlašćenih carinskih službenika podnijete su četiri krivične prijave.

“Uprava carina je fokusirana na trgovinske olakšice i primjenu pojednostavljenih postupaka, čija implementacija je nastavljena prema EU agendi carine. U skladu sa najvišim EU standardima u oblasti saradnje i partnerstva između Uprave carina i poslovne zajednice u navedenom periodu su dodijeljena tri statusa ovlašćenog privrednog subjekta (AEO). Dobijanjem AEO statusa, kompanije kao pouzdani partneri carinske službe, stiču pravo na korišćenje većeg broja pogodnosti u carinskom postupku, čime doprinosimo stvaranju stabilnijeg poslovnog okruženja”, zaključuju u saopštenju.

 

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

30.05.2024. u 17:43h

Skip to content