Unija slobodnih sindikata Crne Gore: PRVOMAJSKI PROGLAS

Radio Titograd

29.04.2024, 12:37h

2 min

Foto:USSCG

 

„I ovog Prvog maja, Unija slobodnih sindikata Crne Gore se sa pijetetom sjeća svih onih koji su svojim životima odbranili prava zaposlenih na dostojanstven rad, te koji su prije gotovo 140 godina izborili prava koja danas uživamo. Sa posebnim pijetetom sjećamo se i svih naših sindikalnih kolega/ca koji, nažalost, više nisu među nama, a koji su dali ogroman doprinos sindikalnoj borbi u Crnoj Gori ostavljajući neizbrisivi trag na sindikalnoj sceni.

 

Obilježavanjem najznačajnijeg datuma za radničku klasu, Unija slobodnih sindikata Crne Gore poručuje da su pravo na rad, na dostojanstvene i zdrave uslove rada, pravo na sindikalno udruživanje, sloboda izražavanja i pravo na kolektivno pregovaranje osnovna ljudska prava. Stoga, pozivamo Vladu Crne Gore, vlasti na lokalnom nivou i sve poslodavce da pokažu punu posvećenost efikasnoj primjeni radnih i socijalnih prava uz poštovanje fundamentalnih principa i standarda u svijetu rada.

 

Unija slobodnih sindikata Crne Gore ukazuje na nužnost da se sve javne politike donose i realizuju isključivo po mjeri čovjeka, te na potrebu da se što hitnije raskine sa praksom da lični i partijski interesi budu iznad kolektivnih i egzistencijalnih potreba i interesa!

 

Siromaštvo, nejednakost, selektivna pravda i izostanak sistema odgovornosti ugrožavaju napredak i ometaju zdrav i održiv razvoj društva u cjelini. Stoga je vrijeme da kažemo NE daljem urušavanju osnovnih vrijednosti, podrivanju solidarnosti među radničkom klasom i usmjerimo sve svoje kapacitete i snagu, koju kao radnička klasa imamo, prema odbrani, ali i unapređenju, naših radnih i sindikalnih prava i sloboda.

 

Unija slobodnih sindikata Crne Gore će od ovog Prvog maja odlučno nastaviti borbu na implementaciji Rezolucije o nužnosti reforme stambene politike i Rezolucije o zaštiti privrednih subjekata od nacionalnog interesa. Implementacijom ove dvije rezolucije unaprijedićemo socio-ekonomski položaj građana/ki i doprinijeti očuvanju vrijednosti od nacionalnog značaja ne samo za današnja već i za buduća pokoljenja. Puna implementacija naših rezolucija zavisiće isključivo od stepena iskazane odgovornosti donosioca odluka, ali i od nivoa podrške koju očekujemo od našeg članstva i građana/ki. Promotivne materijale u kampanjama za implementaciju navedenih rezolucija pod motom “NIJE SVE NA PRODAJU” i “SOCIJALNI STAN ZA MIRAN SAN”, dijelićemo građanima/kama Prvog maja na Trgu nezavisnosti sa početkom u 10:00 časova.

 

Unija slobodnih sindikata Crne Gore poziva sve građane/ke Crne Gore da, u periodu koji slijedi, svojim aktivnim djelovanjem prema institucijama sistema, odnosno donosicima odluka, iskažu podršku implementaciji pomenutih rezolucija.“

 

Živio Prvi maj!

 

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2, Uncategorized,

18:02h

Titogradske vijesti, top2

30.05.2024. u 17:43h

Skip to content