Udruženje za zaštitu Ade Bojane HTP “Ulcinjskoj rivijeri”: Poništite oglas ili produžite rok za dugoročan zakup

Radio Titograd

12.05.2023, 12:43h

2 min

Udruženje za zaštitu Ade Bojane ,,Srcem za Adu” upozorava na opasnu namjeru
otuđenja velikog dijela rizorta FKK „Ada Bojana“, time što je HTP „Ulcinjska rivijera“
objavilo oglas za dugoročan zakup 34 kućice sa 136 apartmana sa nerealno kratkim
rokom od samo 7 dana za predaju cjelokupne dokumentacije koja treba da uključi i
projekat novog turističkog naselja. Udruženje zahtijeva od HTP „Ulcinjska rivijera“ da
ili poništi oglas ili drastično produži rok za dostavljanje ponuda, kako bi obezbijedilo
transparentno i ravnopravno nadmetanje.
Naime, HTP „Ulcinjska rivijera“ je 9. maja objavilo oglas o izdavanju 34 kućice u
zakup na period od čak 25 godina. U oglasu se navodi: „Ponudjač je u obavezi da u
sklopu ponude dostavi detaljno idejno rješenje za turističko naselje, u kojem
posebnu pažnju treba posvetiti da se zadrži postojeći gabarit objekata, planiran u
modernijem stilu i vizurama prema otvorenom moru. Sva zainteresovana fizička i
pravna lica svoje ponude mogu dostaviti u zatvorenim kovertama u roku od 7 dana
od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu ‘Pobjeda’“.
Udruženje za zaštitu Ade Bojane ,,Srcem za Adu” upozorava da oglas koncipiran na
ovaj način, sa izuzetno kratkim rokom od samo 7 dana, izaziva ozbiljnu sumnju da je
naručilac već poznat i jasno govori da upravi HTP “Ulcinjska rivijera” nije cilj da
dobije najbolje rješenje za rizort, već da po hitnom postupku otuđi dragocjenu
državnu imovinu pred izbore.
„Smatramo da je ovaj oglas s namjerom objavljen baš pred izbore i sa ovako
nerealno kratkim rokom za dostavljanje veoma zahtjevne dokumentacije, kako bi se
otuđila imovina HTP “Ulcinjska rivijera” prije očekivanih promjena na predstojećim
izborima. Stoga, tražimo ili poništavanje oglasa ili produženje roka za dostavljanje
ponuda na minimum tri mjeseca“, navode iz ovog Udruženja.

Udruženje je izrazilo i nezadovoljstvo što su u godini kada se obilježava 50 godina
od osnivanja FKK „Ada Bojana“, građani prvi put u istoriji ostrva dobili masovni
koncert narodne muzike za 1. maj, koji je završen tučama i povrijeđenima u bolnici.
Imajući to u vidu, Udruženje izražava opravdanu zabrinutost za budućnost razvoja
ostrva Ade Bojane koje je jedan od najvećih dragulja, ne samo Crne Gore, već i
cijelog Mediterana.
Pozivamo Vladu Crne Gore da hitno reaguje, zaustavi ovaj sporan oglas i otvori
javnu raspravu vezanu za budućnost ostrva koje treba razvijati u skladu sa najvišim
svjetskim standardima održivog turizma 21. vijeka. Pravci razvoja globalnog turizma
u posljednjih 10 godina jasno govore da je ispunjavanje najviših ekoloških uslova
najbolji put za dostizanje najveće ekonomske dobiti za lokalnu zajednicu, jer u
vremenu opšteg uništenja prirodne sredine, njeno očuvanje postaje glavni motiv za
dolazak velikog broja visokoplatežnih turista iz cijelog svijeta.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

25.09.2023. u 20:22h

Titogradske vijesti, top2

25.09.2023. u 19:22h

Skip to content