U klupama 3.000 djece sa smetnjama

Radio Titograd

20.09.2022, 16:10h

2 min

DJECA SA AUTIZMOM/ PRVI JUN

Kako navode, mobilne službe obilaze škole koje koordinira Zavod za školstvo, a dodatno za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama škole angažuju asistente u nastavi kao tehničku podršku. Uveli smo asistente u nastavi

U Crnoj Gori je došlo do povećanja broja učenika sa smetnjama i teškoćama u razvoju pa ove godine nastavu pohađaa oko 3.000 mališana kojima je potreban neki vid podrške u školama. Iz Ministarstva prosvjete je “Danu” saopšteno da je zabilježen znatan broj rješenja o usmjeravanju djece sa smetnjama u redovne škole, zbog čega su angažovali veći broj defektologa i logopeda.

– Crna Gora je devedesetih godina 20. vijeka prepoznala potrebu da uvede inkluzivnu orijentaciju za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Kao prvi izbor i imperativ, ona pohađaju redovne škole (inkluzivno obrazovanje). Okosnica rada je Individualni razvojno-obrazovni program (IROP). Uveli smo program prelaska iz vrtića u osnovnu školu, te individualni tranzicioni plan čiji su ciljevi, mjere i aktivnosti usmjereni na podršku učeniku u procesu prelaska iz jednog obrazovnog nivoa u drugi (osnovna ka srednjoj školi, odnosno ka fakultetu), te iz sistema obrazovanja na tržište rada – zapošljavanje. Ovo pominjemo jer se bilježi znatan broj djece koja sad već imaju kontinuitet obrazovanja. Zbog toga se i bilježi znatan broj rješenja o usmjeravanju. Kao odgovor na potrebe kroz normative smo učinili fleksibilnim angažovanje stručnih saradnika – defektologa i logopeda koji su sada prisutni u svim većim školama. Na ovo se nadodaje uloga resursnih centara. Specijalne škole su transformisane i reformisane u resursne centre. U Crnoj Gori postoje tri resursna centra: JU Resursni centar za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović” Kotor, JU Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom “1. jun”, Podgorica; JU Resursni centar za djecu i mlade “Podgorica” za tjelesne i smetnje vida. Oni pružaju podršku inkluzivnom obrazovanju kroz ranu intervenciju, individualnu podršku djeci, savjetodavni i stručni rad, obuke nastavnika i stručnih saradnika, upotrebu znakovnog jezika, vrše pripremu, prilagođavanje, izradu, obuku za korišćenje specijalnih udžbenika (na Brajevom pismu, u dais formatu) i drugih specijalizovanih nastavnih sredstava – ističu iz Ministarstva prosvjete.

Kako navode, mobilne službe obilaze škole koje koordinira Zavod za školstvo, a dodatno za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama škole angažuju asistente u nastavi kao tehničku podršku. Uveli smo asistente u nastavi.

– Asistenti u nastavi preporučuju se za djecu sa težim i teškim tjelesnim smetnjama, umjerenim intelektualnim smetnjama, bez vida i sa autizmom. Osnovno je da se za svu djecu uradi IROP. Stručni tim na osnovu procjene potreba, IROP-a, rasporeda časova, kroz konsultacije sa roditeljima, određuje obim podrške koju asistent pruža. Rad asistenta koordinira vaspitač/nastavnik, a prati stručna služba i uprava škole. Dakle, u skladu sa uputstvima vaspitača/nastavnika, asistent primjenjuje instrukcije iz IROP-a tokom pružanja podrške djeci sa posebnim obrazovnim potrebama u obavljanju aktivnosti i zadataka. Vaspitač/nastavnik i stručne službe daju instrukcije koje se odnose na podsticanje samostalnosti djeteta/učenika u obavljanju aktivnosti, a posebno u uključivanju u zajedničke aktivnosti i interakciji sa drugom djecom. Ističemo da već duže ukazujemo na potrebu da rana detekcija i tretman djece (koji pripada zdravstenoj zaštiti) bude dostupniji – kažu iz ministarstva.

Izvor: Dan

Podijeli na:

Video hit dana,

19:10h

Titogradske vijesti, top2

25.09.2022. u 18:56h

Titogradske vijesti, top1

25.09.2022. u 18:14h

Titogradske vijesti, top1,

19:07h

Skip to content