Tri kompanije Duška Kneževića da vrate 3,95 miliona

Radio Titograd

15.02.2023, 09:55h

2 min

Foto:ATLAS GRUPA

Obavezu kompanija Duška Kneževića Atlas grupe, Atlas fina i Atlas investa da američkoj kompaniji Avaron solidarno isplati 3,95 miliona eura duga za zajam, potvrdio je i Vrhovni sud, odbivši reviziju Kneževićevih kompanija.

Inicijalno je prvostepenom presudom Privrednog suda utvrđena ova i obaveza isplate kamate od 1,8 miliona eura, ali je Apelacioni sud ukinuo dio presude u vezi kamata, potvrđujući dug od 3,95 miliona. U ponovljenom postupku, Privredni sud je kamatu sa 1,8 miliona smanjio na 1,5 miliona, odbijajući zahtjev Avarona da se obračuna kamata na kamatu.

Atlas grupa je sa kompanijom Avaron prije 14 godina ugovorila zajam 3,5 miliona eura uz ugovorenu kamatu od dodatnih dva miliona eura. Prvobitni dogovor je bio da Atlas, nakon izgradnje Atlas kapital centra, da odobrenje Avaronu da stavi hipoteku na četiri hiljade kvadrata, ali kako se ni sam Atlas nije upisao kao vlasnik tih nepokretnosti, dogovoreno je da za dug mjenicama garantuju druge dvije Kneževićeve kompanije.

Osim toga, bilo je dogovoreno i da preuzmu otplatu kredita koje su kompanije Avaron i ICL Inžinjering podigle kod Kneževićevih Atlas i Invest banke, čime bi umanjili dug za 3,7 miliona eura, što takođe nije realizovano. Nekadašnji partneri su se saglasili da je dug Atlasa prema Avaronu 5,5 miliona eura na dan 11. 5. 2013.

Prema navodima vještaka finansijske struke Dragana Đukića, Atlas je od ovog iznosa vratio 1,55 miliona eura, a ostao je dužan ukupno 5,8 miliona eura, od čega je glavnica iznosila 3,95 miliona, a kamata 1,8 miliona eura. Tokom postupka je bilo spora oko obračuna kamate, pa su iz Atlasa ukazivali da se kamata može uračunati na ugovorenu glavnicu od 3,5 miliona, a ne na 5,5 miliona.

U odluci Vrhovnog suda se navodi da ni u prvostepenom ni u drugostepenom postupanju nije bilo povrede parničnog postupka, kada je riječ o utvrđivanju duga, odbacujući kao neosnovane navode žalbe da je došlo do pogrešne primjene materijalnog prava.

Utvrđeno je da su nižestepeni sudovi pravilno utvrdili da je riječ o solidarnoj obavezi svih tuženih, koji su uredno potpisali mjenice. Zakon propisuje da svaki od njih odgovara za cijelu obavezu te da povjerilac može zahtijevati ispunjenje od bilo koga.

Sud je kao neosnovane odbio navode revizije da je izmireno 3,7 miliona preuzimanje četiri kredita, imajući u vidu da nijesu ponudili dokaze da su ugovori koji to regulišu potpisani. Odbijeni su i navodi da je ova parnica trebalo da se vodi pred Međunarodnom arbitražom u Švajcarskoj.

 

Autorka: Maja Leković

Izvor:Pobjeda

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

13.06.2024. u 19:05h

Extra +, Titogradske vijesti, top2

13.06.2024. u 16:17h

Skip to content