Tek svaka druga žrtva nasilnika prijavi nadležnima

Radio Titograd

14.05.2022, 20:43h

2 min

Foto:DAN

Nevladina organizacija Centar za ženska prava tokom protekle godine pomagao je 225 žena, od kojih je većina tražila pomoć zbog nasilja u porodici. Kako je “Danu” saopštila direktorica te organizacije Maja Raičević od 225 korisnica, njih 146 su žene koje su preživjele nasilje u porodici i 11 koje su nasilje prijavile u 2020. godini ali im je postupak trajao i u 2021. Na pitanje našeg lista koliko je tih slučajeva porodičnog nasilja prijavljeno i nadležnim organima, Raičević kaže da je od 146 prijava svega 76 završilo pred nadležnim organima, odnosno policijom, tužilaštvom i sudovima.

Zbog kršenja radnih prava se žalilo 28 žena

Maja Raičević kaže da im se tokom protekle godine zbog kršenja prava iz rada obratilo 28 žena.

Istraživanje koje je Centar ranije radio pokazalo je da je rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada aktuelna tema sa kojom mnogi ljudi tvrde da su upoznati. Međutim, postoji vrlo malo konkretnih dokaza o specifičnim slučajevima rodno zasnovane diskriminacije. Neki od najistaknutijih primjera uključuju poslodavce koji ženama postavljaju neprikladna pitanja u procesu zapošljavanja, seksualno uznemiravanje i neformalne prepreke za unapređenje. Izjave i anketa su pokazali da se mnogi slučajevi diskriminacije nikada ne prijavljuju jer ljudi nisu svjesni svojih prava ili načina na koji mogu da ih zaštite. Štaviše, oni imaju tendenciju da se klone konflikta i da ne vjeruju institucijama.

– Odluku o tome da li želi da prijavi nasilje donosi isključivo žena, a naše je da pružimo sve potrebne informacije, ohrabrimo njenu odluku i podržimo je i zastupamo u postupcima koji slijede. Više od polovine žena nam se obratilo nakon prijavljenog nasilja, kada reakcija institucija nije bila zadovoljavajuća. U takvim slučajevima preuzimamo zastupanje. Činjenica da postupci traju dugo govori o tome da je potrebno ažurnije postupanje pravosudnih organa i poštovanje načela hitnosti koje je propisano i Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i pravno obavezujućim međunarodnim standardima. Sve predmete pratimo od početka do okončanja postupka, pa i dalje, ako slijedi postupak za razvod braka i ostali postupci iz domena porodičnih odnosa. Naše klijentkinje najčešće istraju u ovim postupcima, rijetko odustaju, što znači da odgovarajuća podrška u velikoj mjeri doprinosi uspjehu postupka i prevenciji daljeg nasilja – kaže Raičević.

U 2021. godini Sigurnoj ženskoj kući se obratilo za pomoć 680 osoba sa iskustvom porodičnog nasilja, podaci su iz njihovog godišnjeg izvještaja.

– Nakon inicijalnog savjetovanja sa korisnicama, u skladu sa njihovim potrebama, pružena im je pomoć i podrška. U 2021. godini inicijalno savjetovanje pruženo je 1310 puta i to inicijalno savjetovanje putem telefona (onlajn) 1007 puta i razgovorom u kancelariji 303 puta. U praksi se nerijetko dešava da osoba sa iskustvom nasilja više puta zatraži inicijalno savjetovanje – bilo putem telefona, socijalnih mreža ili dolaskom u kancelariju – navode u toj organizaciji.

U skloništu koje vodi ta organizacija lani je bilo 75 osoba, odnosno žena i djece. Broj žena smještenih u skloništu bio je 31, kao i 44 djece.

– U 2021. godini Sigurna ženska kuća je ukupno pružila 2 750 usluga ženama i djeci sa iskustvom nasilja – navodi se u izvještaju.

 

Izvor:DAN

Podijeli na:

Magazin, top2

04.06.2023. u 16:13h

Titogradske vijesti, top2

04.06.2023. u 16:00h

Extra +, Titogradske vijesti, top1

04.06.2023. u 15:37h

Titogradske vijesti, top2

04.06.2023. u 12:39h

Skip to content