Sudski savjet donio odluku o prestanku funkcije Hasniji Simonović

Radio Titograd

17.01.2023, 18:36h

2 min

Sudski savjet je na današnjoj sjednici donio odluku o prestanku funkcije sudiji Hasniji Simonović zbog ispunjavanja uslova za penziju prema članu 17 Zakona o PIO u kontekstu člana 121 stav 2 Ustava, saopštila je Akcija za ljudska prava (HRA).

Odluka je, kako je objavljeno na sajtu HRA, donijeta sa sedam glasova “za” i dva “protiv”, pri čemu je ministar pravde Marko Kovač bio izuzet iz glasanja.

“Ovo je prva odluka Sudskog savjeta o prestanku sudijske funkcije zbog ispunjavanja uslova za penziju posle nedavne odluke Upravnog suda da poništi odluku koju je Savjet donio po istom pravnom osnovu u slučaju sutkinje Svetlane Vujanović. To znači da je Sudski savjet ostao pri pravnom stanovištu za koje su Vrhovni sud i Upravni sud našli da je diskriminatorno”, navode iz HRA.

Sutkinja Simonović je, kako su naveli, prisustvovala današnjoj sjednici i zatražila je da se obrati Savjetu prije nego što se odlučivalo o tome treba li funkcija da joj prestane ili ne.

“Ona je usmeno zahtjevala izuzeće šest članova Sudskog savjeta, i to, sva četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, ministra pravde i jednog člana iz reda sudija, Predraga Tabaša“, dodaju iz HRA.

U odnosu na tri ugledna pravnika (Vesna Simović Zvicer, Loro Markić i Dobrica Šljivančanin) navela je, kako je prenijela HRA, kao razlog to što su njih troje promijenili prvobitni stav da sudijama koje ispune uslove po čl. 17 ZPIO ne treba da prestane sudijska funkcija do donošenja odluke Ustavnog suda po inicijativi za ocjenu ustavnosti tog člana.

“U odnosu na profesora Radoja Koraća je istakla kao razlog razliku u stavovima o prestanku sudijskih funkcija koje je profesor navodno izrazio na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, i na sjednicama Sudskog savjeta. U odnosu na ministra pravde u tehničkoj Vladi Marka Kovača istakla je njegove izjave u medijima, koje su se između ostalog odnosile i na nju lično, kao i sumnju u lični anonimozitet prema njoj zbog njene vjerske pripadnosti”, objavili su iz HRA.

U odnosu na sudiju Tabaša istakla je, kako dodaju, njegovu izjavu na sjednici Sudskog savjeta od početka decembra 2022. godine, na kojoj se razmatralo dostavljanje spisa Vrhovnom sudu zbog donošenja odluke po zahtjevu za ispitivanje odluke Upravnog suda u predmetu koji se odnosi na sutkinju Svetlanu Vujanović, a na kojoj je, prema njenim riječima, izjavio da će tu odluku “Hasnija sigurno ukinuti”.

“Svi članovi Savjeta su bili saglasni da ovu tačku dnevnog reda ne treba odlagati i da su oni spremni da se odmah izjasne u odnosu na zahtjeve za izuzeće, pri čemu je sudija Tabaš prethodno zatražio da izvrši uvid u zapisnik sa pomenute sjednice”, ističu iz HRA.

Nakon uvida u zapisnik i kraćih izjašnjenja šest članova, predsjednica Sudskog savjeta je donijela odluku o izuzeću ministra pravde uz napomenu da će odluke biti naknadno pismeno izrađene.

“Od svih šest članova, samo je sudija Tabaš zatražio da se zahtjev za izuzeće u odnosu na njega usvoji, međutim predsjednica je to odbila. Sudiju Tabaša je to opredijelilo da u postupku glasanja glasa protiv odluke o prestanku funkcije”, dodaju.

Razmatranje pitanja izvršenja odluke Upravnog suda, kojom je poništena odluka Sudskog savjeta o prestanku funkcije sutkinje Svetlane Vujanović, odloženo je za sjutra.

Povodom ove tačke dnevnog reda izuzeti su iz odlučivanja ministar pravde kao i v.d. predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, na njihovu inicijativu.

Podijeli na:

Magazin, Titogradske vijesti, top2

25.03.2023. u 23:01h

Titogradske vijesti, top2

25.03.2023. u 22:57h

Sport, top2

25.03.2023. u 22:53h

Titogradske vijesti, top2

25.03.2023. u 22:06h

Titogradske vijesti, top2

25.03.2023. u 21:48h

Titogradske vijesti, top2

25.03.2023. u 21:41h

Skip to content