Stvoriti preduslove da ASK postane profesionalna i nezavisna institucija

Radio Titograd

26.08.2023, 08:02h

2 min

Foto:CDT

ASK, koja je nadležna za nadzor nad finansiranjem političkih subjekata i izbornih
kampanja, sporo napreduje na putu izgradnje institucionalnog integriteta. U
prethodnim izbornim ciklusima pokazalo se da postojeći zakonski okvir zahtijeva
brojne izmjene u cilju sprovođenja efektivne kontrole. Zabrane i ograničenja
definisana zakonom, često rezultiraju zatrpavanjem ASK preobimnom
dokumentacijom, dok efekti kontrole izostaju.

Kontrola zloupotrebe i trošenja javnih sredstava zahtijeva velika unapređenja. Dok
pojedine partije, mediji i nevladine organizacije često iznose konkretne primjere
zloupotreba, ASK u izvještajima o kontroli i nadzoru iz godine u godinu tvrdi da
zloupotreba – nema. Ovakvi zaključci ASK nijesu podržani dokazima, a način i obim
kontrole koji sprovodi ova institucija nijesu dovoljno detaljni niti su zasnovani na
dubinskoj provjeri koja bi bila adekvatan osnov za formiranje i iznošenje ovakvih
stavova.

I način kontrole izvještaja političkih subjekata pokazuje ozbiljne manjkavosti. ASK bi
u procesu kontrole trebalo da utvrdi da li su finansijski izvještaji tačni, sastavljeni u
skladu s važećim okvirom finansijskog izvještavanja, da li su prezentovani na fer i
objektivan način. Takođe, nelogičnosti u izvještajima je potrebno detaljno
provjeravati kroz sistem unakrsne provjere informacija iz različitih izvora. Osim toga,
zakon mora predvidjeti sankcije za političke subjekte koji dostave nepotpun ili
netačan izvještaj o sredstvima utrošenim za izbornu kampanju.

Sam proces kontrole nije dovoljno transparentan i sveobuhvatan, a ishod
pojedinačnih kontrola uglavnom nije poznat, a nijesu javno dostupne ni pojedinačne
odluke, obrazloženja, niti zapisnici o sprovedenoj kontroli obveznika zakona.
Takođe, javnost nema dovoljno informacija o ishodima postupaka koje je pokrenula
ASK.

Izborna reforma ne smije biti fokusirana samo na proceduralna unapređenja.
Dosadašnje iskustvo pokazuje da su se manjkavosti zakona često koristile kao
izgovor za nedostatak političke volje ili nedostatak profesionalne hrabrosti za
konfrontaciju sa moćnim političkim akterima. Zato nova zakonodavna rješenja, prije
svega, treba da budu usmjerena na reformu koja će ASK osloboditi od političkih
uticaja i pružiti institucionalne garancije da ova institucija prestane da se bavi
površnim administrativnim provjerama i fokusira na zaštitu integriteta izbornog
procesa.

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1,

15:42h

Titogradske vijesti, top2

22.09.2023. u 14:06h

Titogradske vijesti, top2

22.09.2023. u 12:44h

Titogradske vijesti, top2, Uncategorized

22.09.2023. u 11:45h

Titogradske vijesti, top2

22.09.2023. u 11:40h

Skip to content