Strazbur odlučio: “Dakićevcima” po 2.000 eura na ime naknade štete

Radio Titograd

25.04.2024, 11:03h

< 1 min

Foto:Pixabay

 

Evropski sud za ljudska prava donio je tri presude u predmetima protiv Crne Gore, a koje se tiču zahtjeva 117 radnika nekadašnje podgoričke fabrike “Radoje Dakić”.

Riječ je o predmetima Boljević i drugi protiv Crne Gore, Abdović i drugi protiv crne Gore i Božović i drugi protiv Crne Gore, u kojima je odlučeno po predstavkama 117 bivših radnika “Radoja Dakića“, koji su se žalili zbog neizvršenja domaćih odluka donijetih u njihovu korist a protiv navedenog privrednog društva.

“U predmetnim presudama Evropski sud je predstavke proglasio prihvatljivim i utvrdio povredu člana 6 stav 1 Konvencije (pravo na pravično suđenje) i člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju (zaštita imovine) zbog neizvršenja domaćih odluka donijetih u korist podnosilaca predstavki a protiv navedenog privrednog društva i utvrdio da je tužena država dužna da obezbijedi, koristeći adekvatna sredstva, u roku od 3 (tri) mjeseca izvršenje navedenih domaćih odluka”, navodi se u saopštenju Kancelarije zastupnika Crne Gore pred sudom u strazburu.

Evropski sud je zauzeo stav da u konkretnim predmetima nadležni organi nijesu uložili sve neophodne napore da obezbijede potpuno i pravovremeno izvršenje odluka donijetih u korist podnosilaca predstavki na nacionalnom nivou.

“Evropski sud je odbio zahtjeve podnosilaca predstavki za pravično zadovoljenje na ime naknade nematerijalne štete, imajući u vidu da je Ustavni sud Crne Gore u odlukama iz 2019. godine utvrdio povredu prava na pravično suđenje podnosilaca predstavki garantovanog članom 6 Konvencije i povredu prava na mirno uživanje imovine iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju zbog neizvršenja domaćih odluka donijetih u njihovu korist, i dosudio po 2.000,00 € (dvije hiljade eura) svakom podnosiocu predstavke ponaosob na ime naknade nematerijalne štete”, dodaju oni.

 

 

Izvor:Portal Analitika

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

30.05.2024. u 17:43h

Skip to content