ŠTRAJKAČI U PODRUŽNICI DT-a U CRNOJ GORI: „ŽELE DA UNIŠTE NAŠ SINDIKAT“

Radio Titograd

28.02.2023, 12:42h

2 min

Radnici Crnogorskog Telekoma, podružnice DT-a u Crnoj Gori, štrajkuju više od tri
mjeseca—štrajkači kažu da štrajkuju kako bi branili samo postojanje njihovog sindikata.
„Menadžment CT-a je prekršila naš kolektivni ugovor. Oni su prekršili zakon, ali neće slomiti
naš duh. Oni žele da unište naš sindikat. Nećemo im dozvoliti“, kaže Željko Burić,
predsjednik Sindikata Telekoma. „Pregovarali smo sa kompanijom 15 godina, ali sada CT — i
njegova matična kompanija DT — odbijaju da slušaju. Kao rezultat toga, porodice radnika
pate."
Štrajk je počeo 15. novembra 2022, a radnici od tada nisu primili platu.
475 zaposlenih u CT u Crnoj Gori su uglavnom neposredni izvršioci koji postavljaju i
popravljaju telefonske i internet linije. Radili su tokom pandemije kako bi održali povezanost
svoje zemlje. Međutim, CT je otplatio njihov krucijalni rad razbijanjem sindikata i
jednostranim poništavanjem dijela radničkog kolektivnog ugovora koji štiti sigurnost posla.
Radnici u štrajku traže da se vrati zašita radnih mjesta iz prethodnog kolektivnog ugovora i
povećanje plata za 30 procenata. Radnici nisu dobili povećanje plata od 2008.godine. Za to
vrijeme, inflacija u ovoj balkanskoj zemlji porasla je za 50 procenata, obezvrjeđujući plate
radnika. Međutim, menadžment i akcionari su u velikoj mjeri profitirali.
Kako kaže Sindikat Telekoma, CT koristi te resurse za ilegalno angažovanje štrajkbrejkera.
Kompanija takođe navodno osniva žuti sindikat, i ne plaća socijalna davanja radnicima u
štrajku u skladu sa zakonom.
Pored toga, menadžment nije dozvoljavao sindikatu da se okuplja u prostorijama kompanije
i blokirao je komunikaciju sindikata sa radnicima. Razbijanje sindikata CT-a postalo je toliko
ekstremno da je sindikat podnio krivičnu prijavu protiv menadžmenta CT-a koja bi mogla da
dovede do jedne godine zatvora.
„U ovoj strašnoj situaciji mi zauzimamo stav. Pokušali smo na sudovima; pozvali smo
inspektore rada; Pokušali smo za pregovaračkim stolom, ali do sada kompanija nije
popustila“, rekao je Burić. „Želimo od CT-a ono što znamo da radnici u DT-u trenutno imaju i
ono što smo ranije dobijali od kompanije, spremnost da pregovara i spremnost da poštuje
zakon.”
On je nastavio: „Borimo se za egzistenciju i za zaštitu naših prava. Zato tražimo
međunarodnu solidarnost.”
UNI je osnovao fond solidarnosti za štrajkače da podrži njihove porodice dok brane svoj
Sindikat i bore se za bolje uslove. Znamo da je ovo pitanje više od pregovora u jednoj
podružnici DT-a, već je borba za održavanje — i unapređenje — standarda u industriji.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1

23.03.2023. u 11:38h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 11:10h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 11:02h

Titogradske vijesti, top1

23.03.2023. u 10:43h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 10:30h

Skip to content