Što prije pokrenuti promjenu izbornih pravila

Radio Titograd

07.11.2023, 09:46h

2 min

Foto:CDT

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Skupštinu Crne Gore i sve poslaničke klubove koji je čine
da u najkraćem roku pokrenu rad Odbora za reformu izbornog zakonodavstva.

Pozivamo poslanike i poslanice i vlasti i opozicije da na konkretnom primjeru pokažu da se ne mire sa
manjkavim i poludemokratskim izbornim procesima, već da im je prioritet izgradnja transparentnog,
modernog i fer izbornog ambijenta koji predstavlja jaku osnovu za izgradnju ključnih demokratskih
institucija.

Budući da su političke opcije zastupljene u novom Parlamentu u dužem vremenskom periodu, a i u toku
ovog izbornog procesa, ukazivale na potrebu za korekcijama i davale konkretne predloge za promjenu
izbornog sistema i zakonodavstva smatramo da je pogodan politički trenutak za obnavljanje ovog
procesa. Krah prethodnog pokušaja izborne reforme nas sve opominje na potrebu za istinskim dijalogom
i traženjem kompromisa.

U ovom kontekstu, zabrinjava nas činjenica da se u ekspozeu predsjednika Vlade, izborna reforma,
izuzev dijela o finansiranju političkih subjekata, ni ne spominje. Ako uzmemo u obzir da o tome nije bilo
riječi ni u govoru novoizabranog predsjednika Skupštine, s pravom se postavlja pitanje da li je koaliciona
vlast odustala od ovih suštinski važnih promjena i onoga što je gorljivo zagovarala godinama unazad.
Očekujemo da nesređeni birački spisak, depolitizacija izborne administracije, uvođenje otvorenih lista,
strani uticaji, dezinformacije i druge važne teme, nijesu preko noći postale nebitne za poslanike i
poslanice Skupštine Crne Gore. Nadamo se da će nas budući potezi, prije svega predstavnika
parlamentarne većine, razuvjeriti od našeg sadašnjeg utiska da su stavili, u svojim prvim nastupima, u
drugi plan unapređenje ključnih demokratskih instrumenata i postulata.

Zato je veoma važno što prije formirati Odbor za izbornu reformu i u okviru njega otvoriti pošten i
otvoren politički dijalog, analizu svih spornih pitanja i iskrenu potragu za konsenzusom koji je u skladu sa
međunarodnim izbornim standardima.

Pored dogovora poslaničkih klubova o sastavu i pravilima funkcionisanja Odbora, vjerujemo da nikad nije
bila važnija i njegova puna transparentnost i inkluzivnost kroz učešće stručnjaka i organizacija koje
posjeduju ekspertizu iz ove oblasti.

CDT je u publikaciji “35 preporuka za izbornu reformu”, koju smo objavili u julu ove godine, dao svoju
viziju osnovnih pravaca za promjenu seta zakona koji se, na direktan ili indirektan način, tiču izbornog
procesa. Te preporuke su proizvod višedecenijskog rada naše organizacije na projektima posmatranja
izbora u Crnoj Gori, ali i našeg iskustva u radu odbora za izbornu reformu koji su formirani 2013, 2018. i
2021. godine, a u kojima smo bili članovi bez prava glasa, kao jedina organizacija civilnog društva koja je
konstantno bila dio tog procesa. Smatramo da je krajnje vrijeme da se makar dio tih preporuka i usvoji.
U novim političkim okolnostima morala bi postojati i politička potreba i politička volja svih relevantnih
subjekata koji su zastupljeni u Skupštini Crne Gore da se ovaj proces konačno finalizira. Potrebno je
blagovremeno ispuniti ovu važnu potrebu i važan uslov demokratizacije našeg društva, ali i obavezu na
našem putu ka Evropskoj uniji. Nije ništa manje važno i ispunjenje javnih obećanja koja su politički
subjekti davali građanima u dužem vremenskom periodu.

Dragan Koprivica, izvršni direktor CDT-a

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

20.04.2024. u 19:42h

Titogradske vijesti, top1

20.04.2024. u 15:19h

Skip to content