Stijović: Država ne može da naplati devet miliona od “Vektre Jakić”

Radio Titograd

02.12.2021, 08:39h

2 min

Korišćenje šumskog zemljišta i gazdovanje šumama u Crnoj Gori na sadašnji način ne donosi očekivane benefite po građane i privredu Crne Gore, a važeći koncesioni model nije zaživio na način kako je zamišljen, pa se sa ove distance može kazati da je bio neuspješan i da je pokazao mnoge manjkavosti, poručio je juče ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović, odgovarajući na poslaničko pitanje poslanika Marka Milačića. Ministar je istakao da je neophodna reforma u tom sektoru, pa je ministarstvo pokrenulo inicijativu za formiranje preduzeća “Crna Gora šume”, koja ima za cilj stvaranje ambijenta koji će omogućiti veću dostupnost šumskim sortimentima u pogledu mogućnosti sticanja prihoda od djelatnosti šumarstva i drvoprerade, doprinijeti ruralnom razvoju resursa u Crnoj Gori.

– Što se tiče poštovanja koncesionih ugovora postoje privredna društva koja su poštovala ugovorene obaveze, ali i oni koji koncesioni ugovor nisu poštovali. Najveći dio odgovornosti za nepoštovanje koncesionih ugovora snose privredna društva koja iste nijesu poštovala, ali se ne može zanemariti ni doprinos državnih organa koji su u prethodnim godinama omogućavali korišćenje prirodnih resursa onima koji nijesu ispunjavali ugovorne obaveze prema državi. Karakterističan primjer je privredno društvo “Vektra Jakić”, koje je kršilo odredbe ugovora i nije plaćalo koncesionu naknadu u dužim vremenskim periodima od maja 2009. pa sve do 2018. To je dovelo do situacije da “Vektra Jakić” sada duguje blizu devet miliona eura samo po osnovu neizmirenih koncesionih naknada sa pripadajućim kamatama, a da je taj dug izvjesno nenaplativ – upozorio je Stijović.

Za prostorni plan nema kadra

Na poslanička pitanja odgovarao je i ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratko Mitrović, kojeg je poslanica građanskog pokreta URA Božena Jelušić pitala do kog je stadijuma stiglo donošenje prostornog plana države Crne Gore, drugog po važnosti dokumenta nakon Ustava. Ona je navela da tog dokumenta još nema, a da ministar stoji na čelu organizovanog haosa.

Mitrović joj je odgovorio da imaju problem zbog nedostatka kadra, pa su pojedine ljude morali da dovode iz inostranstva. Kazao je da je do sada urađena analiza postojećeg stanja organizacije, uređenja i korišćenja prostora, kao i da je pripremljen koncept plana za koji predstoji proces verifikacije i organizovanja prethodnog učešća javnosti.

Poslanik Demokrata Dragan Krapović pitao je ministra da li Vlada ima namjeru da konačno stavi tačku na eksploataciju šljunka iz korita Morače, a ako ima, kada i na koji način planira da to sprovede u djelo. Stijović je odgovorio da osim na Morači, problem sa eksploatacijom šljunka imamo i na ostalim vodotocima koji su ugroženi prvenstveno od strane onih koji su u prethodnom periodu imali zaključene ugovore o koncesiji na Limu, Tari, Ibru, Grnčaru i Gračanici.

– Svjesni razmjera devastacije korita rijeke Morače, ova rijeka bila nam je prioritet. Aktivnom međuresorskom saradnjom prikupljeni su podaci o svim lokacijama na kojima je u prethodnom periodu po osnovu ugovora o koncesiji i ugovora u regulaciji riječnih korita pojedinim privrednim društvima bilo omogućeno da koriste riječne resurse uz naknadu državi. Na osnovu dobijenih podataka zaključili smo da su svi ugovori bili samo “ulaznica” u korita rijeka radi nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska. Takođe, prikupljene su sve informacije o firmama koje su bile u ugovornom odnosu sa državom. Na taj način se došlo do saznanja da pojedine firme vrše eksploataciju iako nikada nijesu imale zaključen bilo kakav ugovor sa državom, a nije mali broj i fizičkih lica koji posjeduju mehanizaciju, koju u iste svrhe koriste. Bila je uobičajena pojava da bivši koncesionari nastavljaju da ekploatišu materijal iako za to više nemaju dozvolu, pravdajući količine koje su predmet kontrola ranije zaključenim ugovorima – izjavio je Stijović.

Izvor.Dan

Podijeli na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
  • NAJNOVIJE
  • NAJČITANIJE

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 23:11h

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 23:08h

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 23:03h

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 22:57h

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 21:04h

Skip to content