SPC gradi apartmane iznad Male plaže

Radio Titograd

16.08.2022, 21:31h

2 min

Glavni državni arhitekta Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dao je saglasnost Eparhiji budimljansko-nikšićkoj na idejno rješenje budućeg kompleksa objekata mješovite namjene na parceli koju Srpska pravoslavna crkva posjeduje na Pristanu iznad ulcinjske Male plaže.

Idejno rješenje urađeno je, kako se navodi u dokumentu u koji su “Vijesti” imale uvid, na osnovu smjernica planskog dokumenta Urbanistički projekat “Pristan”, a na osnovu urbanističko-tehničkih uslova koje je krajem aprila izdala Opština Ulcinj – Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj. Srpska pravoslavna crkva, kako piše u UT uslovima može na svojoj parceli da gradi hotel, kao i objekte mješovite namjene.

U idejnom rješenju, na koje je dato zeleno svjetlo, a u koje su “Vijesti” imale uvid, navodi se da je riječ o kompleksu ukupne bruto građevinske površine od 3.122 kvadrata, od čega su turistički kapaciteti 1.153 kvadrata.

”Područje Pristana su vrata grada Ulcinja sa mora, gdje se ulivaju svi glavni gradski pješački tokovi. Za sada ovo predstavlja glavno gradsko kupalište i gradski centar na rivi. Ovako nasljeđe je univerzalni gradski centar sa karakterističnom linijom šetalista – rive i gradskog kupališta. Pored uskog pojasa šetalista, širi dio lokacije čine i dio podgrađa u kontaktu sa prostorom glavnog prilaza Starom gradu, škola “Boško Strugar” i crkva preko Ulice Steva Jankovića koja predstavlja glavnu okosnicu u formiranju starogradskog podgrađa preko koje je stari grad Ulcinj izašao iz zidina i spustio se na more. Projektovani kompleks zauzima mjesto upravo u takvom jednom dinamičkom i istorijskom ambijentu. Konceptu se pristupilo odgovorno u pogledu oblikovanja volumetrije, vodeći računa o tome da se ne naruši zatečeni ritam odnosa izgrađene i prirodne sredine, a istovremeno prema investitoru ispune traženi kapaciteti”, piše u idejnom rješenju.

Kako se navodi, objekat se sastoji od dvije podzemne javne garaže, prizemlja sa komercijalnim sadržajima i u zavisnosti od zone, od jednog ili dva sprata sa individualnim apartmanima.

”Broj parking mesta u podzemnim garažama je do 50, što omogućava upotrebu auto-lifta. Projektom je ostvareno 48 parking mjesta Pored garažiranja vozila, u podzemnim etažama su smještene tehničke prostorije i ostave. Unutar samih podzemnih etaža postoje horizontalne komunikacije (hodnici) koji međusobno povezuju prostorije različite namjene, dok su pomoću vertikalnih komunikacija (dva stepeništa i lift) povezane sa ostalim nadzemnim etažama i njihovim sadržajima”, navodi se u idejnom projektu.

Na spratovima su, kako se navodi, smješteni individualni apartmani, kod kojih svaki ima svoj nezavistan ulaz.

”Deset apartmana je pozicionirano u pet nezavisnih objekata. Pozicioniranje objekata je izvršeno oko nezavisnih vertikalnih komunikacija i zelenog fonda koji se zadržava (drvo bora), a međusobno su povezani horizontalnim platoima. Uz njih se nalaze i zelene površine koje upotpunjuju već postavljene ciljeve kroz koncept da se forma razigra vertikalno i horizontalno kroz smjenu različitih namjena površina. Pozicija apartmana je takva da svaki ima nezavisne vizure prvenstveno ka moru, a da se zadrži individualnost. Kako bi ugođaj korisnika bio na visokom nivou, sadržaj apartmana im omogućava totalnu autonomiju u odnosu na cio kompleks, što je postignuto projektovanjem spavaćeg bloka, kupatila i dnevne zone u kojoj se prožimaju dnevna soba, trpezarija i kuhinja. Takođe svaka jedinica ima i svoju nezavisnu terasu”, piše u idejnom rješenju.

Izvor:vijesti.me / Autor:Vuk Lajović

 

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

27.09.2022. u 19:16h

Titogradske vijesti, top1

27.09.2022. u 18:20h

Titogradske vijesti, top2

27.09.2022. u 18:17h

Skip to content