SOS Seksualna zloupotreba djevojčica putem interneta ozbiljna prijetnja

Radio Titograd

27.07.2019, 00:00h

2 min

Foto ilustracija :pixabay.com

 

Seksualna eksploatacija i seksualna zloupotreba djevojčica putem interneta ozbiljna su prijetnja za njihov siguran život u Crnoj Gori, upozorili su iz organizacije SOS telefon Nikšić.

Ta organizacija sprovodi kampanju, u partnerstvu sa Fondacijom Terre des hommes i Odjeljenjem za borbu protiv trgovine ljudima Vlade Crne Gore.

„Vjerujemo da je seksualna eksploatacija i seksualna zloupotreba djevojčica putem interneta ozbiljna prijetnja za siguran život djevojčica u Crnoj Gori. Dok mladi masovno koriste online komunikaciju, on line seks nasilje, i zloupotrebe, nažalost, masovno uzimaju maha“, kazala je predstavnica SOS telefona Nikšić, Leonora Dukaj.

Ona je kazala PR centru da u Crnoj Gori ne postoje lako dostupna uputstva za mlade kako da sigurno koriste on line aplikacije ili kako da budu sigurni u on line prostoru, šta da urade ako im se desi on line “napad”.

„Naša procjena, koja potiče iz rada sa ciljnom grupom (žene i djeca) je da je zabrinjavajuće velik broj mladih koja su imala negativno iskustvo u on line komunikaciji. Veliki broj žrtava od straha ne traže pomoć i na taj način nastavljaju da budu žrtve seksualne ekspolatacije ili trgovine ljudima“, rekla je Dukaj.

Ona smatra da se to dešava sa razlogom što im nije pružena adekvatna podrška i prava sigurnost za prijavu, navodeći i da često nijesu informisane o tome kako da se ponašaju i reaguju po ovom pitanju.

„Društvene mreže su prostor koji je slabo kontrolisan od strane nadležnih službi. Nedostaje specijalizovano znanje za to, stručnjaci i sredstva za tu vrstu zaštite. Posljedično, veliki broj djevojčica je izložen on line nasilju i zloupotrebi, a nemaju kome da se obrate, niti mogu da računaju na učinkovitu zaštitu“, ocijenila je Dukaj.

Ona je rekla da je sve to razlog zašto trafikanti koriste on-line prostor za identifikaciju, vrbovanje i zloupotrebu djevojčica.

„Važno je da djevojčicama damo informacije i/ili znanje, te konkretna ponašajna uputstva, vodič , za samozaštitu ili zaštitu drugih koji su u potrebi Kampanja je jedna od strategija usmjerena na djevojčice koje mogu postati ili su bile žrtve sex online nasilja/uznemiravanja i zloupotrebe“, istakla je Dukaj.

Ona je pojasnila da su djevojčice primarna ciljna grupa SOS telefona Nikšić, ističući da je seksualno nasilje i uznemiravanje jedan od najbrutalnih oblika rodno zasnovanog nasilja koje je masovno usmjereno protiv djevojčica zbog njihovog pola.

Govoreći o ciljevima kampanje, Dukaj je kazala da je cilj pružiti potencijalnim žrtvama, žrtvama i široj javnosti konkretne ponašajne instrukcije.

„Jasne, javne i transparentne ponašajne instrukcije će edukovati ciljnu grupu kako da izbjegavaju slične situacije i na koji način da reaguju. Vjerujemo da je komunikacija o ponašanju najbolji način izazivanja željene promjene“, navela je Dukaj.

Ona je kazala da će u okviru kampanje kreirati jasni sadržaj i vizuale sa snažnom poentom ili porukom.

Ona je kazala da će kampanja trajati do početka oktobra.

Kampanja se sprovodi u okviru projekta “Unapređenje pružanja usluga i podizanje svijesti o borbi protiv trgovine ljudima na Balkanu, Albanija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo” koji finansira Američki Državni Odsjek putem J-TiP.programa.

 

 

Izvor:Mina

Podijeli na:

Video hit dana,

22:53h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 22:22h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 19:32h

Titogradske vijesti, top1

24.02.2024. u 19:25h

Skip to content