SOBNOR Crne Gore svečano obelježio 29. Novembar Dan Republike u Podgorici.

Radio Titograd

29.11.2023, 16:08h

3 min

Danas su delegacije; SOBNOR Crne Gore, OBNOR 1941-1945 Glavni
Grad Podgorica, Zete, Tuzi i Danilovgrada tradicionalno obelježile 29.
Novembar dan Republike prigodnim svečanostima. Delegacije su
položili cvijeće na Spomen bisti narodnog heroja, generala i vijećnika
drugog zasijedanja AVNOJ-a druga Ivana Milutinovića u Podgorici.
Skupu se obratio i pozdravio prisutne predsjednik SOBNOR-a Crne
Gore Radojica Radojević, koji je izmedju ostalog istakao da
obelježavajući ovaj nekada veliki praznik, prilika je za izraze dubokog
poštovanja za sve borce naše veličanstvene NOB-e, za sve naše
pretke koji su iznjedrili hrabre i najbolje sinove i kćeri, koji su širom
nekadašnje domovine ugradili svoju mladost i dali živote za našu
budućnost. Radojević je dalje u svom obraćanju napomenuo da se
ovim datumom obelježavalo Drugo zasijedanje AVNOJ-a u gradu
Jajce u BiH 1943. godine, kada je, pod vođstvom Komunističke partije
Jugoslavije, donijeta odluka o formiranju države federalnog uredjenja
Jugoslavije, kao i ustavotvorne skupštine dvije godine kasnije, kada
joj je dat naziv Federativna Narodna Republika Jugloslavija. Na
čuvenom zasedanju AVNOJ-a bila su prisutna 142 delegata, a
predsjedavao je predratni predsjednik skupštine Kraljevine Srba,
Hrvata i Slovenaca doktor Ivan Ribar. AVNOJ je tada proglašen za
najviše zakonodavno i izvršno tijelo, a formiran je i Nacionalni komitet
oslobođenja Jugoslavije, koji je predstavljao neku vrstu vlade. Nakon
1945. godine, 29. novembar je bio jedan od najvećih praznika u
nekadašnjoj SFRJ.


Sa raspadom SFRJ prestalo se sa obelježavanjem dana
republike u svim republikama nekadašnje zajedničke države.
Dan republike ostao je zvaničan praznik sve do 14. novembra
2002 god. Radojević je istakao da je jedan od vijećnika
AVNOJ bio je i naš legendarni narodni heroj Ivan Milutinović.
Danas smo u prilici da se poklonimo sjenima i djelu ovog
legendarnog heroja, koji je rodjen u selu Cerovice kod Podgorice,
27. septembara 1901, poginuo je u Beogradu, 23. oktobar 1944. god.

Bio je istaknuti jugoslovenski komunista i revolucionar. Postao je član
ilegalne Komunističke partije Jugoslavije 1923. godine, zbog čega je
više puta hapšen i osudjivan. 1929. godine osuđen je na šest, a 1934.
na još dvije godine robije.
Od 1939. postao je član Centralnog komiteta KPJ, a Politbiroa CK KPJ
od 1940. godine.
Milutinović je bio učesnik narodnooslobodilačke borbe od 1941.god.
kao član Vrhovnog štaba Narodnooslobilačke vojske Jugoslavije,
komandant Glavnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih
odreda Crne Gore, član Predsedništva AVNOJ-a.
Poginuo je sa činom general-lajtnant NOVJ, u oktobru 1944. godine,
prilikom dolaska u oslobodjeni Beograd.
Ivan Milutinović Milutin je 6. jula 1945. godine proglašen za narodnog
heroja Jugoslavije, a pored ovog velikog priznanja proglašen je i za
narodnog heroja Albanije i odlikovan sovjetskim Ordenom Kutuzova
prvog reda. Vječna mu slava.
Nakon odavanja dužne pošte ovom velikanu rata i revolucije,
delegacije su položili cvijeće i na spomenik Josipu Brozu Titu, koji se
nalazi u neposrednoj blizini. Skupu se obratila sekretarka SOBNORA
Crne Gore Radmila Čagorović, koja je izmedju ostalog istakala da smo
danas ovdje da zajedno obilježimo ovaj svijetli praznik. Ovdje smo
danas mi koji slijedimo grandiozno djelo Josipa Broza, da se
poklonimo vrhovnom komandantu JNA, maršalu jugoslavije i
narodnom heroju drugu Titu, borcu za slobodu, pravdu i ljudsko
dostojanstvo i njemu u nezaborav na ovom mjestu položili smo
cvijeće i odali dužnu počast. Josip broz Tito je predvodio
narodnooslobodilački pokret koji je oslobodio jugoslaviju u drugom
svetskom ratu 1945. god i od tada do smrti bio je na čelu države i
komunističke partije. Bio je prvi predsjednik i osnivač SUBNOR-a
Jugoslavije, umro je 4. maja 1980. godine u Ljubljani a sahranjen
kasnije u Beogradu 8. maja na pogrebnoj svečanosti kakvu svijet u
dotadašnjoj modernoj istoriji nije vidio. Titovo ime ćemo pamtiti kao
simbol jugoslovenskog socijalističkog samoupravljanja, nezavisnosti
Jugoslavije, ljubavi i jedinstva svih nacionalnosti, a takodje i kao
simbol politike nesvrstavanja. Slava mu.

Neka žive sjećanja na ovaj veliki praznik i neka je vječna
slava maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu i velikom
revolucionaru i narodnom heroju Ivanu Milutinoviću.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

26.02.2024. u 16:44h

Titogradske vijesti, top2,

15:49h

Titogradske vijesti, top2

26.02.2024. u 13:55h

Titogradske vijesti, top1

26.02.2024. u 13:47h

Titogradske vijesti, top2

26.02.2024. u 13:44h

Skip to content