Skupština najotvorenija u regionu, ali ostaje talac partija

Radio Titograd

23.10.2023, 12:26h

2 min

Foto:CDT

Skupština Crne Gore je i dalje najtransparentniji parlament u regionu, pokazuju podaci
Regionalnog indeksa otvorenosti koji sprovodi Centar za demokratsku tranziciju (CDT) u
saradnji sa nevladinim organizacijama iz regiona – Partneri Srbija, Metamorfozis fondacija,
Zašto ne?, Gong i Danas je nov dan uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju
(NED).

Skupština Crne Gore zadovoljava 87,7% postavljenih kriterijuma otvorenosti, nakon koje
slijedi Državni zbor Slovenije sa 73,62%, Sobranje Sjeverne Makedonije sa 71,56%,
Hrvatski sabor sa 63,07%, Narodna skupština Srbije sa 59,02%, te Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine sa 56,98% ispunjenih kriterijuma otvorenosti (Dom naroda 56,31%,
Predstavnički dom 57,65%).

Kada su u pitanju Srbija i Bosna i Hercegovina, mjerili smo otvorenost parlamenata i na
nivou pokrajina i entiteta, pa je tako Narodna skupština Republike Srpske ispunila 42,37%
indikatora otvorenosti, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine 37,29% (Dom naroda
41,07%, Predstavnički dom 33,52%) dok je Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodina
ostvarila rezultat od 32,34%.

I pored toga što je najbolje ocijenjena u regionu po pitanju transparentnosti, Skupština Crne
Gore ostaje talac interesa i ambicija političkih partija koje je čine, usljed čega je u više
navrata bilo problema u pogledu efikasnosti obavljanja njene kontrolne uloge i ispunjavanja
evropskih zadataka.

Smatramo da Skupština, pored administrativne transparentnosti, mora poboljšati
transparentnost donošenja političkih odluka. Najava da skupštinska većina neće podržati
usvajanje zakona koji prethodno nijesu usaglašeni na kolegijumu predsjednika stranaka, što
je po medijskim navodima dio koalicionog sporazuma, ne uliva nadu da će se stvari odvijati
u tom pravcu. Ukoliko zaista bude tako rađeno, postoji značajan rizik da se skupštinske
rasprave zamijene raspravama na kolegijumu što će se negativno odraziti na ionako
inferioran položaj parlamenta u odnosu na vladu.

Pored toga, to bi bio i najdirektniji udar na predstavničku ulogu parlamenta do sada, jer ako
ovo postane praksa poslanici i poslanice prestaju da budu predstavnici građanki i građana,
već oni koji striktno rade i “dižu ruke” u parlamentu za interese partija. Mi se nadamo da ovaj
saziv parlamenta želi ipak drugačije prakse rada da uvede.

Skupština Crne Gore dobila je pozitivne ocjene zbog pružanja mogućnosti građanima/kama
za praćenje sjednica Skupštine i njenih radnih tijela uživo putem YouTube platforme i
Parlamentarnog TV kanala. Takođe, na sajtu Skupštine Crne Gore su dostupni izvještaji o
radu ove institucije, podaci o poslanicima/cama i njihovim mjesečnim primanjima, evidencije
o prisustvu poslanika/ca na sjednicama odbora i plenumu, listinzi glasanja i mnoge druge
informacije od značaja za praćenje rada Skupštine. Značajan dio podataka dostupan je u
otvorenom formatu.

Međutim, izostalo je objavljivanje nekih veoma važnih dokumenata za analizu i praćenje
rada parlamenta, poput Plana zakonodavnog rada i godišnjeg izvještaja o javnim
nabavkama Skupštine.

Skupština Crne Gore je krajem 2021. godine pokrenula mehanizam e-peticija, čime je
postala prva zemlja u regionu koja na ovaj način omogućava građanima/kama da se uključe
u proces predlaganja zakona. Ipak, od momenta uvođenja e-peticija do danas, Skupštini je
upućeno ukupno 16 inicijativa od čega su svega dvije dobile 6000 neophodnih potpisa
podrške. Iako je Skupština donijela Komunikacionu strategiju za promociju e-peticija,

navedeni podaci ipak ukazuju da ovaj mehanizam nije dovoljno vidljiv i poznat javnosti.
Portal e-peticija omogućava i online podnošenje predstavki i pitanja poslanicima/cama,
međutim do sada niti jedno pitanje nije upućeno članovima parlamenta ovim putem.
Zakon o Skupštini Crne Gore, uprkos najavama, nije izrađen ni u ovom sazivu parlamenta.
Kompletnu analizu možete pročitati ovdje.
Milena Gvozdenović, zamjenica izvršnog direktora CDT-a

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2,

10:24h

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 10:19h

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 09:21h

Titogradske vijesti, top2,

09:18h

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 08:35h

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 08:30h

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 07:52h

Skip to content