Šehović predložio da i Kristina-Popa učestvuje u parlamentarnom dijalogu

Radio Titograd

15.11.2022, 14:58h

3 min

Predsjednik Socijaldemokrata Crne Gore Damir Šehović uputio je danas pismo šefici delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Nj.E. Oani Kristini Popi, u kojem je predložio njeno učešće u nastavku parlamentarnog dijaloga koji bi se vodio na nivou lidera partija, u vezi sa deblokadom Ustavnog suda, izmjena Zakona o predsjedniku, datumu vanrednih parlamentarnih izbora i ukupnoj političkoj krizi, a koji do sada nije dao nikakve rezultate, pa su u međuvremenu pokrenuti i veliki građanski protesti.
Šehović je predlog obrazložio kako time da bi nastavak očiglednog razaranja crnogorskih institucija povećao rizik da politički požar zahvati čitavu državu, koja je inače u dubokoj političkoj i institucionalnoj krizi, tako i činjenicom da je Crna Gora kandidat za članstvo u Evropskoj uniji u kojoj su, nepostojanjem funkcionalnog Ustavnog suda i neustavnim zakonima, dovedena u pitanje ljudska i druga prava koja imaju međunarodnu dimenziju odnosno univerzalan karakter.
“Kako se Crna Gora nalazi u situaciji koju karakteriše opšta atmosfera nepovjerenja među političkim akterima, zbog koje su već neko vrijeme ozbiljno dovedena u pitanje zajednička dostignuća naše parlamentarne demokratije, jasno je da se kao jedino moguće institucionalno rješenje za otpočinjanje prevazilaženja sveukupne krize u državi nameće parlamentarni dijalog na nivou lidera partija. Ali, cijenim da bi i Vaše prisustvo u svojstvu šefice Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori bilo veoma korisno u kontekstu sveprisutnog nepovjerenja među političkim akterima”, rekao je Šehović, uz podsjećanje da će nezavisno od pomenutog, građanska opozicija svakako, u nedjeljama koje slijede, demonstrirati i kapacitet za ozbiljno vaninstutucionalno djelovanje.
On je u obraćanju naveo i istorijat krize koja je zahvatila Crnu Goru, naglasivši da: “Poseban osvrt zaslužuje činjenica da je Crna Gora formirala 43. manjinsku vladu, upravo u cilju ubrzanog nastavka procesa pristupanja Evropskoj uniji. Činjenica je, da je istoj toj vladi izglasano nepovjerenje, paradoksalno, upravo zbog ignorisanja evropskih obaveza i odbijanja da se bavi deblokadom sudstva, te davanja prioriteta nacionalnim i vjerskim temama. Da bi potom bilo odbijeno donošenje odluke o skraćenju mandata Skupštini Crne Gore, a time i stvaranje pretpostavki za skoru organizaciju vanrednih parlamentarnih izbora, koji predstavljaju jedini održiv način za prevazilaženje neodržive situacije u kojoj se duže vrijeme nažalost nalazimo.”
Šehović je dodao i da je demonstrirano potpuno odsustvo bilo kakve želje većine za parlamentarnim dogovorom oko izbora sudija Ustavnog suda, članova Sudskog savjeta, te izbora Vrhovnog državnog tužioca, ali da je Crna Gora u kratkom periodu svjedočila aferama sa zaplijenom cigareta, te u najmanju ruku kontroverznim kadrovskim rješenjima, uključujući ANB, uz podsjećanje da je kruna nezakonitog djelovanja vlade u tehničkom mandatu i trenutne većine, nedavno izglasavanje izmjena Zakona o predsjedniku, kojim se otvoreno ruši ustavnopravni poredak države i rizikuje nastanak nekontrolisanog bezvlašća sa mogućim nesagledivim posljedicama na državu i društvo u cjelini.
„Navedeno nedvosmisleno ukazuje na to da je na sceni pokušaj prisilnog zadržavanja vlasti putem očiglednog pravnog nasilja, umjesto vraćanja moći građaninu putem izbora, a time i kršenje političkih prava građana i elementarnih demokratskih principa. Ovo je posebno važno u kontekstu činjenice da Crna Gora, kao članica NATO-a i kandidat za članstvo Evropskoj uniji ne smije, kako zbog sebe tako i zbog Evrope, postati ljuštura bez funkcionalnog pravnog poretka, sistema bezbjednosti, javne uprave i pravosuđa, a time i suštinski protektorat, inače veoma aktivnih i na ovom prostoru prisutnih trećih strana sa izrazitom antievropskom i anti-NATO agendom“, kazao je Šehović.
Šehović je takođe podsjetio na antigrađanski, antisekularni, antievropski odnosno anticivilizacijski karakter u svakodnevnom djelovanju dviju vlada nakon 2020. godine, ugrožene bazične vrijednosti na kojima društvo počiva, te rizik od sloma javnih finansija.
“Imajući sve to u vidu, kao i saznanje da bi nastavak razaranja okupiranih crnogorskih institucija povećao rizik da politički požar zahvati čitavu državu, jasni stavovi naših međunarodnih partnera u odnosu na sve gorepomenuto, te konkretan doprinos u rješavanju svih otvorenih pitanja, očigledno jesu potreban uslov za izlazak iz političkog ćorsokaka u kojem se naše društvo našlo”, zaključio je Šehović.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2,

05:24h

Magazin, Titogradske vijesti, top2,

22:43h

Titogradske vijesti, top1

28.11.2022. u 22:21h

Titogradske vijesti, top2

28.11.2022. u 20:41h

Skip to content